Implementace

Rychlé výsledky (Quick-wins) a přínosy již za pár týdnů. Řešení plně přizpůsobené procesům zákazníka, pomocí iterativní implementace. Podpořena agilita, inovativnost a kontinuální zlepšování zákazníka.

Implementace PROCE55

Implementace řešení PROCE55 umožňuje spustit funkční řešení ve velmi krátkém časovém období, řádově v několika týdnech. Zákazníci tak dosahují okamžité zlepšení (quick wins) výkonnosti procesů. Inovativní přístup dovoluje začít realizaci bez detailní specifikace a prakticky v dialogu se zákazníkem jednoduše dopracovat detaily anebo realizovat potřebné změny, a to i v produktivním provozu.

Implementace řešení PROCE55 se řídí metodologii Customer Driven Agile Prototyping (CDAP). Tento postup implementace řešení procesů je založený na nejlepších zkušenostech získaných z mnohých dosud implementovaných řešení PROCE55 v různorodých projektech.

CDAP řeší typický problém, který je spojený s automatizací v novém prostředí. Tím je limitovaná schopnost zákazníka na začátku projektu specifikovat optimální cílové procesy.

CDAP umožňuje začít realizaci na základě prvního konceptu a následně se iterovat k výslednému optimálnímu řešení. PROCE55 svojí flexibilitou umožňuje měnit řešení v procesu implementace, například na základě relevantních změn a podnětů, které nebyli známé při startu projektu.

Náš přístup k implementaci vede ke spokojenosti uživatelů, dodržení předem definovaných nákladů a dodržení termínu dodání.

Postup implementace řešení

Implementace řešení PROCE55 postupem CDAP se obvykle skládá z následujících hlavních fází:

  • Analýza procesů a návrh prvního prototypu,
  • Iterativní ušití řešení na míru, použitím agilních metod,
  • Nasazení řešení do provozu, s následným monitoringem, optimalizací a podporou, zpravidla na bázi SLA (service level agreement),
  • Kontinuální optimalizace procesů, může začít po dosáhnutí steady state použití řešení

Těmto fázím mohou předcházet konzultační služby k optimalizaci a automatizaci procesů.


Kontaktujte nás