Integrace výroby a systémů

Integrace výroby a strojů

Pro pokročilou úroveň automatizace byznys procesů a práci v reálném čase je kritickým faktorem integrace. PROCE55 umožňuje sbírat data ze strojů, je nativně integrovaný s aplikacemi PROCE55 Manufacturing, které slouží k monitoringu výroby (včetně OEE a analýzy prostojů), odhlašování výroby a sledovatelnosti, k integraci se systémem SAP a případně dalšími systémy.

PROCE55 je připraven pro sběr dat ze strojů, zařízení a prostředí (Machine data collection). Tato data mohou být sbírána prostřednictvím PROCE55 konektorů přímo z PLC (Simatic) nebo z OPC serveru. V definovaných scénářích může aplikace PROCE55 také řídit stroje (prostřednictvím PLC).

Integrace jiných systémů

PROCE55 umožňuje integraci různých systémů a aplikací s využitím standardních komunikačních API i starších protokolů. Včetně systémů ukládání a řízení dokumentace (DMS, CMS, ECM), mailových systémů, systémů na zprávy kalendářů nebo docházkových systémů za účelem identifikace pracovníků. 


Kontaktujte nás