Mobilita

Mobilita v Průmyslu 4.0

Mobilita je jednou z klíčových hnacích sil, která firmám umožňuje maximalizovat jejich produktivitu.

Pokud v inteligentní továrně výrobní proces probíhá podle optimálního modelu, není vyžadován zásah operátora a inteligentní výrobní linky pracují v plně automatizovaném provozním režimu. Pokud však nastane nějaká výjimka, je nezbytný okamžitý zásah člověka (operátora) na místě. Operátor potřebuje rozšířené kontextové informace o souvisejících fyzických objektech zapojených do výrobního procesu - jako je výrobní linka, její komponenty, vybavení, přístroje, roboty - aby byl schopen přijmout optimální rozhodnutí a provést nápravná opatření k vyřešení výjimky.

Kromě zpracování výjimek existují další situace a události, kdy je nutné částečné nebo úplné manuální řízení výrobního procesu a jeho částí. Typickými příklady jsou činnosti údržby a řešení konfliktů. Operátor potřebuje okamžité, úplné a kontextové informace na místě, kde má být úkol řešen. Obvykle se jedná o několik informačních zdrojů. Některé požadované informace jsou k dispozici přímo na výrobní lince, ale hlavní informace jsou uloženy v back-end systémech spojených s výrobními linkami za účelem procesního řízení. Back-end informační systémy zabezpečují vyšší úroveň řízení (např. plánování a zpracování výrobních zakázek) a výrobní linka provádí úkoly reálného procesu řízení výroby na nižší úrovni.

Hlavní výzvou je poskytnout operátorům správné informace na správném místě a ve správné době, aby mohli optimálně splnit svou úlohu. Nazýváme to inteligentní interakcí (SI – Smart Interaction). K tomuto účelu jsou optimálně použitelné všudypřítomné mobilní zařízení, které jsou on-line integrovány s back-end systémy. Tok informací v reálných výrobních procesech je velmi složitý a mění se velmi dynamicky. Proto musí být softwarové aplikace běžící na mobilních zařízeních flexibilní. Flexibilita musí pokrývat oba aspekty - jednak flexibilitu z hlediska uživatelské přívětivosti a variabilního uživatelského rozhraní, a také flexibilitu v souvislosti s integrací systémů a zařízení.

PROCE55 Mobile

PROCE55 Mobile umožňuje efektivně pracovat s aplikací kdykoliv a kdekoliv. Jednoduché a intuitivní používání aplikace na mobilních zařízeních usnadňuje akceptaci systému i běžnými operátory a údržbáři.

PROCE55 Mobile rozšiřuje funkcionalitu řešení PROCE55 také na mobilní zařízení (PDA, tablety, smartphony, apod.).

Pro řízení procesu v určitých fázích se často musí používat různá zařízení - mobilní terminály pro elementární skladové operace, smartphony pro zadávání hlášení a PC pro komplexnější operace, které vyžadují větší obrazovku - např. plánování nebo management skladů.

PROCE55 umožňuje řídit end-to-end proces prostřednictvím více zařízení současně. Obrazovky a ovládání je optimalizováno pro použití na těchto zařízeních a podle potřeb zákazníka.

Mobilní řešení PROCE55 umožňuje mobilním aplikacím kontrolovat procesy v back-end ERP typu SAP. Tyto aplikace mohou pracovat i v off-line režimu, tedy bez připojení na internet nebo do ERP systému.

Aplikace PROCE55 na mobilním terminálu může využívat vlastní databázi s možností uložení transakčních dat) pro režim provozu bez signálu. V tomto případě může proces nerušeně pokračovat, data jsou ukládána na mobilní zařízení a následně po obnovení spojení synchronizovány s ERP systémy se zajištěním datové konzistence.

Všechny možnosti PROCE55 mohou být použity pro integraci se standardními i nestandardními ERP. Řešení PROCE55 Mobile umožňuje provádět firemní činnosti z jakéhokoliv místa a kdykoliv. Bezdrátový sběr a přenos dat nabízí rozhodující výhodu pro zpracování end-to-end toku materiálu, výrobu, údržbu, dopravu, logistiku, distribuci, služby a jiné.


Kontaktujte nás