Buďte SMART – zvyšujte výkonnost a inteligenci údržby

Se systémem PROCE55 Maintenance
zvýšíte provozuschopnost strojů a optimalizujete náklady na údržbu.

Potřebné znalosti máte k dispozici
kdykoli a kdekoli.

PROCE55 Maintenance je inovativní agilní software pro řízení údržby, mobilní údržbu v Industry 4.0

Online přehled o výrobě

Přesné a objektivní data ze strojů

Optimalizace procesů a kontinuální zlepšování

Integrace různých systémů

Online integrace SAP

Procesní inteligence

Alert systém - Andon

Adaptace na specifické a inovativní procesy

„Zavedením mobilní údržby od East-Gate, jsme snížili neplánované výpadky a zvýšili dostupnost strojů o 3%. Díky tomu vyrábíme o několik automobilů denně navíc.“


Smart Maintenance Leader v automobilce

"Aplikace PROCE55 napojena na výrobní zařízení a SAP, nám umožňuje rychleji reagovat na výpadky, zrychlit opravy a tím zvýšit produktivitu.“

Jozef Polozsányi,
Industrial Manager, Matador Automotive

Vybraní zákazníci PROCE55 Maintenance

CO ZÍSKÁTE

Software pro údržbu PROCE55 Maintenance Vám v reálném čase umožní:

 • snížit výpadky zařízení
 • zjednodušit a zrychlit zadávání servisních požadavků
 • zrychlit a zkvalitnit servisní zásahy
 • snížit náklady
 • optimalizovat zásoby náhradních dílů
 • uchovat know-how a sdílet ho kdekoli a kdykoli
 • eliminovat papíry - bezpapírovou údržbu
 • online propojit SAP a jiné systémy

NAŠI ZÁKAZNÍCI

 • Chtějí zvýšit výkonnost, optimalizovat procesy, snížit zásoby, zlepšit tok výroby, eliminovat chybovost a zvýšit schopnost reagovat na změny a neočekávané události.

 • Mají robustní ale zároveň rigidní standardní informační systém typu SAP, který nedokáže dostatečně a flexibilně podporovat specifické procesy a inovace.

 • Softwarové řešení pro řízení údržby PROCE55 umožní překonat tyto omezení a rozšířit funkčnost standardních aplikací bez nutnosti jejich změny.

O NÁS

 • Jsme experti a inovativní dodavatelé v oblasti automatizace procesů, systémové integracemobilizace v průmyslu.
 • Pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich procesy a dosáhnout potřebnou agilitu v rychle měnícím se byznys prostředí.

 • Poskytujeme řešení
  pro Průmysl 4.0.

 • Naši zákazníci jsou v 15 zemích na 4 kontinentech. Patří mezi ně i 20 multinárodních výrobních korporací.

PROČ ŘEŠENÍ PROCE55

Zkušenosti a know-how

S námi můžete využít hluboké know-how a zkušenosti z automatizace kritických výrobních procesů. Z úspěšných projektů pro 20 globálních koncernů po celém světe.

Začínali jsme před 15 lety na nejnáročnějších průmyslových trzích (Německo, Švýcarsko, Rakousko).

Procesní inteligence
a optimalizace procesů

PROCE55 zaznamenává skutečnou dynamiku reálných byznys procesů. To Vám umožňuje analyzovat aspekty reálnych procesů a detailně porozumět reálným procesům a optimalizovat je.

Výkonnost byznys procesů můžete optimalizovat řízením časových aspektů (reakční časy, trvání aktivit, neproduktivní časy, atd.) a použitím příslušných klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs).

Stabilitu procesu Vám pomůže PROCE55 zvýšit rychlou identifikací kořenových příčin v případě problémů (selhání, snížení kvality, výjimky, neshody, atd.).

Agilita a inovace

Měnící se požadavky, průběžná optimalizace procesů a nové technologie jsou typickým prostředím, kde je PROCE55 používán.

Základní funkcionalitu PROCE55 Maintenance lze nasadit velmi rychle a flexibilně. Můžete ji jednoduše a rychle adaptovat na specifické potřeby zákazníka.

Výhodou je možnost doplnit specifickou funkcionalitu, kterou potřebujete.

Mobilita

PROCE55 Mobile Vám umožní efektivně pracovat s aplikací kdykolikdekoli prostřednictvím mobilních zařízení (smartphony, tablety, PDA, apod.).

Získáte celkový přehled (mobilní vizualizace a reporting), upozornění na odchylky (alerty), jakož i možnost řídit proces přes mobilní zařízení.

Jednoduché a intuitivní používání aplikace na mobilních zařízeních Vám zjednodušuje práci, zrychluje reakce a usnadňuje akceptaci systému i běžnými operátory a údržbáři.

Procesní integrace od strojů až po ERP typu SAP

Pro získání objektivních informací sbíráme v reálném čase data ze strojů.

Online se integrujeme s ERP systémy typu SAP (výrobní zakázky, materiály, normy, apod.) se zachováním plné datové a procesní konzistence.

To je unikátní výhoda v porovnání s jinými systémy.

Stabilní technologie
Offline mód

PROCE55 je stabilní, ověřená a zároveň moderní technologie, na níž bez problémů běží kritické podnikové procesy v režimu 24*7 již léta.

PROCE55 můžete provozovat i v případě, že systém SAP je nedostupný (SAP offline mód) a mobilní aplikaci PROCE55 i v prostředí s nedostupnou mobilní sítí nebo Wi-Fi.

PROCE55 můžete jednoduše rozšiřovat na další procesy.

Kontaktujte nás