Reference

PROJEKTY V 15 ZEMÍCH NA 4 KONTINENTECH

Naše řešení se stala firemním standardem pro vícero globálních výrobních korporací a s úspěchem je využívají i střední a menší firmy.

Zákazníci a odvětví

Naše řešení se používá pro řízení kritických procesů hlavně v oblasti výroby a logistiky 

  • více než 20 multinárodních korporací, 
  • v desítkách výrobních závodů, 
  • v 15 zemích na 4 kontinentech.

Implementovali jsme řešení ve velkých globálních korporacích a také v silných regionálních firmách. Naši zákazníci působí v různorodých odvětvích: 

  • Automobilový průmysl 
  • Elektrotechnika 
  • Strojírenství 
  • Výroba a montáž kabelů 
  • Potravinářský průmysl 
  • Telekomunikace 
  • Poskytovatelé veřejných služeb


Projekty


Kontaktujte nás