Nidec Embraco


Embraco je společnost se zaměřením na řešení pro chlazení a globální lídr na trhu hermetických kompresorů.

Popři široké škále kompresorů, Embraco vyrábí také elektronické součástky, výrobky z litiny a celé chladicí systémy pro domácí i komerční použití.

Společnost pochází z Brazílie, výrobní závody se nacházejí v Brazílii, Itálii, Číně a na Slovensku. Většinovým akcionářem je americká korporace Whirlpool.

Tržby Whirlpool Corporation: 19,9 mld. USD (2014)

Počet zaměstnanců Whirlpool Corporation: více než 100 000 (2014)

Počet zaměstnanců Embraco: více než 10 000 (2014)PROCE55 používá firma Embraco pro řízení logistiky, odhlašování výroby a mobilní sběr dat kvality ve výrobním závodě ve Spišské Nové Vsi.

Systém PROCE55 Warehouse automatizuje materiálové toky použitím čárových kódů. Materiál je skladovaný podle obrátkovosti, vyskladnění je uskutečňované principem FIFO. Skladové aktivity jsou řízené použitím mobilních zařízení. Embraco využívá i cloudovou aplikaci PROCE55 pro tisk dodavatelských etiket s čárovými kódy.

Součástí řešení je zásobování výroby v režimu Kanban a vizualizace logistických procesů. Na velkoplošných obrazovkách umístěných ve skladech je v reálném čase zobrazována situace v zásobování výroby, včetně vyhodnocování přesnosti dodávek a pohybu Kanban vláčků, s cílem zvýšit přesnost dodávek a eliminovat chyby.

Finální výrobu odhlašuje Embraco pomocí PROCE55. Řešení je využíváno na několika výrobních linkách, přes čárové kódy eviduje šarže a sériová čísla sériově vyráběných kompresorů a propojuje je s výrobními zakázkami a baleními. Tím je zajištěna plná sledovatelnost, což je klíčový požadavek odběratelů EMBRACE. Řešení je integrováno s SAP.

Embraco zavedlo i mobilní sběr dat kvality. Řešení využívá mobilní platformu PROCE55 Mobile a nahradilo doposud používané papírové formuláře. Pracovníci kvality zaznamenávají naměřené parametry z výrobního procesu prostřednictvím mobilních terminálů. Naměřené hodnoty jsou po připojení do sítě automaticky přenášeny do Infinity, koncernového systému pro řízení kvality, který je dále vyhodnocuje (včetně SPC - Statistical Process Control).


Kontaktujte nás