PROCE55 Aplikace

VYVÍJENÉ V REÁLNÉ PRAXI. PRO REÁLNOU PRAXI

Automatizace mission-critical procesů prověřená úspěšnými projekty v mezinárodních koncernech

Na základě mnohaletých zkušeností z realizovaných projektů automatizace, jsme vyvinuli před-konfigurované aplikace a komponenty, pro podporu převážné většiny výrobních a logistických procesů typického výrobního podniku.

Aplikace PROCE55 jsou ověřeny v reálném prostředí našich zákazníků, a zahrnují industry-best-practices jak rozšířit standardní ERP řešení tak, aby podporovaly a mobilizovaly specifické odvětvové procesy.

Řešení PROCE55 podporují mission-critical procesy ve velkých mezinárodních koncernech. Mají excelentní úroveň výkonnosti, efektivity, provozní stability a dostupnosti.

V rámci před-konfigurovaných aplikací a komponentů PROCE55, jsou uživatelské rozhraní, procesní toky a aplikační logika implementovány na modelování založeném na XML a jsou nezávislé na rozhraní ERP systémů. Tato struktura umožňuje maximální flexibilitu při adaptaci před-konfigurovaných řešení podle skutečných potřeb a požadavků zákazníka.

V případě potřeby umožňuje PROCE55 velmi rychlý a efektivní vývoj aplikací nebo požadované funkcionality na zakázku.

Řešení PROCE55 podporují mobilitu a fungují i bez připojení na síť nebo když je nedostupný ERP systém.

Aplikace jsou založeny na naší inovativní BPM technologii PROCE55.


Před-konfigurované aplikace a komponenty


MES/MOM systém pro online řízení výroby Průmysl 4.0
 • Scheduling
 • Přidělování výrobních zakázek
 • Řízení výroby (včetně rozpracované výroby)
 • Řízení výrobních operací
 • Odhlašování výroby
 • Sběr dat z výroby (včetně sběru dat ze strojů)
 • Měření výkonnosti (KPIs, včetně OEE a vyhodnocování prostojů)
 • Integrace testovacích / měřicích systémů
 • Sběr dat pro kontrolu kvality (např. SPC – Statistical process control)

Zjistit více
Systém pro monitoring a analýzu výkonnosti výroby, KPIs, OEE
 • Plánovaná údržba (preventivní, prediktivní, condition monitoring)
 • Reaktivní údržba
 • Řízení nákladů v údržbě
 • Management náhradních dílů
 • Management nástrojů
 • Dokumentace údržby
 • Integrace testovacích / měřicích systémů
 • Mobilní údržba

Zjistit více
Systém pro řízení materiálových toků, skladové hospodářství, vysledovatelnost (WMS, Inventory, Traceability)
 • Supplier Portal (včetne odvolávek)
 • Příjem materiálu (včetně integrace EDI, kontroly kvality)
 • Řízené sklady (včetně integrace automatizovaných skladových systémů)
 • Externí a konsignační sklady
 • Řízení materiálových pohybů na bázi čárových kódů / RFID
 • Zásobování výroby (včetně Kanban)
 • Příjem z výroby
 • Vychystání
 • Expedice (včetně tisku vybraných dokumentů)
 • Podpora Just-in-Time/Just-in-Sequence
 • Vysledovatelnost/genealogie
 • Inventury
 • Obalové hospodářství
 • Odpadové hospodářství

Zjistit více
Kontaktujte nás