PROCE55 Aplikácie

VYVÍJANÉ V REÁLNEJ PRAXI. PRE REÁLNU PRAX

Automatizácia mission-critical procesov preverená úspešnými projektami v medzinárodných koncernoch

Na základe mnohoročných skúseností z realizovaných projektov automatizácie, sme vyvinuli pred-konfigurované aplikácie a komponenty, pre podporu prevažnej väčšiny výrobných a logistických procesov typického výrobného podniku.

Aplikácie PROCE55 sú overené v reálnom prostredí našich zákazníkov, a zahŕňajú industry-best-practices ako rozšíriť štandardné ERP riešenia tak, aby podporovali a mobilizovali špecifické odvetvové procesy.

Riešenia PROCE55 podporujú mission-critical procesy vo veľkých medzinárodných korporáciách. Majú excelentnú úroveň výkonnosti, efektivity, prevádzkovej stability a dostupnosti.

V rámci pred-konfigurovaných aplikácií a komponentov PROCE55 sú užívateľské rozhrania, procesné toky a aplikačná logika implementované na modelovaní založenom na XML a sú nezávislé na rozhraní ERP systémov. Táto štruktúra umožňuje maximálnu flexibilitu pri adaptácii pred-konfigurovaných riešení podľa skutočných potrieb a požiadaviek zákazníka.

V prípade potreby umožňuje PROCE55 veľmi rýchly a efektívny vývoj aplikácií alebo požadovanej funkcionality na zákazku.

Riešenia PROCE55 podporujú mobilitu a fungujú aj bez pripojenia na sieť alebo keď je nedostupný ERP systém.

Aplikácie sú založené na našej inovatívnej BPM technológii PROCE55.


Pred-konfigurované aplikácie a komponenty


MES/MOM systém pre online riadenie výroby a Priemysel 4.0
 • Scheduling
 • Prideľovanie výrobných zákaziek
 • Riadenie výroby (vrátane rozpracovanej výroby)
 • Riadenie výrobných operácií
 • Odhlasovanie výroby
 • Zber dát z výroby (vrátane zberu dát zo strojov)
 • Meranie výkonnosti (KPIs, vrátane OEE a vyhodnocovania prestojov)
 • Integrácia testovacích/meracích systémov
 • Zber dát pre kontrolu kvality (napr. SPC)

Zistiť viac
CMMS systém pre plánovanie a riadenie údržby a mobilnú údržbu
 • Plánovaná údržba (preventívna, prediktívna, condition monitoring)
 • Reaktívna údržba
 • Riadenie nákladov v údržbe
 • Manažment náhradných dielov
 • Manažment nástrojov
 • Dokumentácia údržby
 • Integrácia testovacích/meracích systémov
 • Mobilná údržba

Zistiť viac
Systém pre riadenie materiálových tokov, skladové hospodárstvo, vysledovateľnosť (WMS, Inventory, Traceability)
 • Supplier Portal (vrátane odvolávok)
 • Príjem materiálu (vrátane integrácie EDI, kontroly kvality)
 • Riadené sklady (vrátane integrácie automatizovaných skladových systémov)
 • Externé a konsignačné sklady
 • Riadenie materiálových pohybov na báze čiarových kódov/RFID
 • Zásobovanie výroby (vrátane Kanban)
 • Príjem z výroby
 • Vychystanie
 • Expedícia (vrátane tlače vybraných dokumentov)
 • Podpora Just-in-Time/Just-in-Sequence
 • Vysledovateľnosť/genealógia
 • Inventúry
 • Obalové hospodárstvo
 • Odpadové hospodárstvo

Zistiť viac
Kontaktujte nás