Logistika - Aplikácia PROCE55 Warehouse

RIEŠENIE ADAPTOVANÉ NA REÁLNE LOGISTICKÉ POTREBY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovať na mieru a implementovať ju flexibilne, podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať

PROCE55 Warehouse

PROCE55 Warehouse je softvérová aplikácia pre automatizáciu procesov logistiky a riadenia skladov.

Je jednoducho integrovateľná s ERP systémom, najmä SAP, logistickými a výrobnými technológiami.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú ERP systém nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Základná funkcionalita PROCE55 Warehouse

 • Dodávateľský portál, vrátane odvolávok, Web EDI
 • Príjem materiálu, vrátane vstupnej kontroly kvality
 • Riadené sklady - WMS (Warehouse Management System)
 • Mobilné riadenie skladových operácií (1D/2D kódy, RFID, NFC)
 • Zásobovanie výroby, vrátane Kanban
 • Vychystávanie (Picking), vrátane Pick by Light
 • Riadenie Milk runov
 • Príjem z výroby
 • Obalové hospodárstvo
 • Expedícia, vrátane tlače vybraných dokumentov
 • Manažment externých a konsignačných skladov
 • JIT / JIS (Just-in-Time / Just-in-Sequence)
 • Vysledovateľnosť (Traceability)
 • Mobilné inventúry
 • Integrácia automatizovaných skladových systémov
 • ERP integrácia
 • On-line SAP integrácia; SAP off-line režim, keď SAP je nedostupný
 • Off-line režim mobilného terminálu bez sieťového pripojenia (natívna mobilná aplikácia)

Kontaktujte nás