Implementácia

Rýchle výsledky (Quick-wins) a prínosy už za pár týždňov. Riešenia plne prispôsobené procesom zákazníka, pomocou iteratívnej implementácie. Podporená agilita, inovatívnosť a kontinuálne zlepšovanie zákazníka.

Implementácia PROCE55

Implementácia riešenia PROCE55 umožňuje spustiť funkčné riešenie vo veľmi krátkom časovom období, rádovo v niekoľkých týždňoch. Zákazníci tak dosahujú okamžité zlepšenia (quick wins) vo výkonnosti procesov. Inovatívny prístup dovoľuje začať realizáciu bez detailnej špecifikácie a prakticky v dialógu so zákazníkom jednoducho dopracovať detaily alebo realizovať potrebné zmeny, a to aj v produktívnej prevádzke.

Implementácia riešenia PROCE55 sa riadi metodológiu Customer Driven Agile Prototyping (CDAP). Tento postup implementácie riešenia procesov je založený na najlepších skúsenostiach získaných z mnohých doterajších implementácií riešenia PROCE55.

CDAP rieši typický problém, ktorý je spojený s automatizáciou v novom prostredí. Tým je limitovaná schopnosť zákazníka na začiatku projektu špecifikovať optimálne cieľové procesy.

CDAP umožňuje začať realizáciu na základe prvého konceptu a následne iterovať k výslednému optimálnemu riešeniu. PROCE55 svojou flexibilitou navyše umožňuje meniť riešenie v procese implementácie, napríklad na základe relevantných zmien a podnetov, ktoré neboli známe pri štarte projektu.

Náš prístup k implementácii vedie k spokojnosti užívateľov, dodržaniu vopred definovaných nákladov a dodržaniu termínu dodania.

Postup implementácie riešenia

Implementácia riešenia PROCE55 postupom CDAP obvykle pozostáva z nasledujúcich hlavných fáz:

  • Analýza procesov a návrh prvého prototypu,
  • Iteratívne ušitie riešenia na mieru, použitím agilných metód,
  • Nasadenie riešenia do prevádzky, s následným monitoringom, optimalizáciou a podporou, spravidla na báze SLA (service level agreement),
  • Kontinuálna optimalizácia procesov, môže začať po dosiahnutí steady state použitia riešenia.

Týmto fázam môžu predchádzať konzultačné služby k optimalizácii a automatizácii procesov.


Kontaktujte nás