Správy

Monitoring výroby v Tesgale

Apríl 2021

Spoločnosť Tesgal Vráble, ktorá je poprednou firmou na povrchové úpravy, najmä zinkovanie a fosfátovanie, uzavrela s East-Gate kontrakt na dodávku systému na monitoring výroby, vrátane OEE a identifikácie prestojov.

Riešenie bude integrované s ERP systémom QAD MFG/Pro a bude online zbierať výrobné dáta z liniek. Nábeh do produkcie je plánovaný v lete 2021.

Implementácia PROCE55 Maintenance v 3 závodoch NKT

Marec 2021

Po úspešnej realizácii projektu na riadenie údržby na báze PROCE55 Maintenance od East-Gate v Nemecku, sa koncern NKT rozhodol o zavedení tohto CMMS systému do ďalších 3 výrobných závodov v Česku a v Poľsku.

Riešenie bude integrované so systémom SAP a súčasťou dodávky je okrem iného aj mobilná údržba.

RAJO používa systém na príjem mlieka od East-Gate

Marec 2021

East-Gate dodal spoločnosti Rajo systém na príjem mlieka.

Riešenie zabezpečuje kompletnú správu dodávok a vzoriek a integruje viaceré systémy a technológie. Vrátane zvozového systému, ktorý je súčasťou cisterien, vážnych systémov, laboratórnych systémov na vyhodnocovanie vzoriek mlieka a prečerpávania mlieka do tankov.

Cez 2D kódy je zabezpečená vysledovateľnosť a nezameniteľnosť vzoriek. Riešenie sa skladá z web-aplikácie a mobilnej aplikácie.  

Manažment nástrojov v Sodecia Matador

Február 2021

East-Gate dodáva systém pre manažment nástrojov pre závod Sodecia Matador Vráble.

Riešenie rozširuje systémy PROCE55 na online deklaráciu výroby a online hlásenie porúch na výrobných zariadeniach od East-Gate.

Systém bude online integrovaný so systémom SAP.

PROCE55 Maintenance v nemeckom NKT

Január 2021

Najväčší výrobný závod NKT v Kolíne nad Rýnom, úspešne naimplementoval PROCE55 Maintenance.

Súčasťou riešenia je aj mobilná údržba a zber dát z výrobných zariadení – condition monitoring. Na systém je napojených viac ako 1000 senzorov.

Riešenie je integrované so systémom SAP a Wonderware ActiveFactory.

Monitoring výroby mlieka

November 2020

RAJO a.s., najväčšia slovenská mliekareň, ktorá je členom skupiny Meggle AG, implementuje PROCE55 OEE na 17 výrobných linkách, vrátane merania a analýzy KPIs a prestojov. Roll-out nasleduje po úspešnej realizácii pilotného projektu.

Riešenie bude automatizovane zbierať dáta zo strojov a pre riadenie procesov využívať čiarové kódy. Bude integrované s ekonomickým systémom SAP. Nábeh do produkcie je plánovaný v prvom polroku 2021.