Správy

MES systém PROCE55 v Tawesco Automotive v produkcii

Január 2024

MES systém PROCE55 v Tawesco Automotive v 2 výrobných závodoch v Úvalech a Letňanech je do 1. januára 2024 v produktívnej prevádzke.

Tawesco Automotive je výrobca lisovaných a bodovo zváraných dielov pre automotive a je súčasťou priemyselnej skupiny Promet Group.

Riešenie pokrýva riadenie výroby, evidenciu prestojov a ich príčin, kontrolu kvality, riadenie skladových pohybov prostredníctvom mobilných zariadení PDA. Operátorské panely komunikujú s operátormi vo viacerých jazykoch. Riešenie je integrované so systémom SAP S/4HANA.