Správy

Smart Maintenance v Škoda Auto

September 2021

Na medzinárodnej konferencii Údržba 2021 vystúpil s prednáškou na tému Inteligentná údržba v Škoda Auto, koordinátor projektu, pan Štětka. Okrem iného prezentoval aj využitie a prínosy AMU - aplikácie mobilnej údržby, jedného z pilierov Smart maintenance.

AMU dodal Škodovke East-Gate, na platforme technológie a aplikácie PROCE55 Maintenance a používa ju niekoľko tisíc úžívateľov.

East-Gate je odborným partnerom Fóra údržby 2021

August 2021

East-Gate je odborným partnerom dvojdňovej konferencie Fórum praktickej údržby 2021. Na konferencii vystúpi aj Ivan Gallo, s prednáškou na tému Integrovaná agilná údržba.

Konferencia sa koná v dňoch 29.-30.9.2021 v Trnave a poriada ju IPA Slovakia. Registrovať na konferenciu sa môžete na tomto odkaze.

Prednáška na medzinárodnej konferencii Údržba 2021 v českých Libliciach

Júl 2021

S prednáškou na tému Praktické využitie mobility v údržbe, vystúpi na 17. medzinárodnej odbornej konferencii Údržba 2021, konateľ East-Gate Automation, Ing. Juraj Sabaka. East-Gate je zároveň odborným partnerom tohto podujatia.

Konferencia sa koná 8.-9. septembra 2021, v Konferenčnom centre Akademie věd ČR, na zámku Libliciach. Organizuje ju ČSPÚ - Česká společnost pro údržbu.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete na tomto odkaze.Monitoring výroby v Tesgale

Apríl 2021

Spoločnosť Tesgal Vráble, ktorá je poprednou firmou na povrchové úpravy, najmä zinkovanie a fosfátovanie, uzavrela s East-Gate kontrakt na dodávku systému na monitoring výroby, vrátane OEE a identifikácie prestojov.

Riešenie bude integrované s ERP systémom QAD MFG/Pro a bude online zbierať výrobné dáta z liniek. Nábeh do produkcie je plánovaný v lete 2021.

Implementácia PROCE55 Maintenance v 3 závodoch NKT

Marec 2021

Po úspešnej realizácii projektu na riadenie údržby na báze PROCE55 Maintenance od East-Gate v Nemecku, sa koncern NKT rozhodol o zavedení tohto CMMS systému do ďalších 3 výrobných závodov v Česku a v Poľsku.

Riešenie bude integrované so systémom SAP a súčasťou dodávky je okrem iného aj mobilná údržba.

RAJO používa systém na príjem mlieka od East-Gate

Marec 2021

East-Gate dodal spoločnosti Rajo systém na príjem mlieka.

Riešenie zabezpečuje kompletnú správu dodávok a vzoriek a integruje viaceré systémy a technológie. Vrátane zvozového systému, ktorý je súčasťou cisterien, vážnych systémov, laboratórnych systémov na vyhodnocovanie vzoriek mlieka a prečerpávania mlieka do tankov.

Cez 2D kódy je zabezpečená vysledovateľnosť a nezameniteľnosť vzoriek. Riešenie sa skladá z web-aplikácie a mobilnej aplikácie.  

Manažment nástrojov v Sodecia Matador

Február 2021

East-Gate dodáva systém pre manažment nástrojov pre závod Sodecia Matador Vráble.

Riešenie rozširuje systémy PROCE55 na online deklaráciu výroby a online hlásenie porúch na výrobných zariadeniach od East-Gate.

Systém bude online integrovaný so systémom SAP.