Správy

Mobilné aplikácie od Windows, cez Android až po iPhone iOS

Jún 2020

Keď štartoval projekt mobilnej údržby Škoda Auto, jedinou povolenou koncernovou mobilnou platformou bol Windows Mobile. Natívna mobilná aplikácia v roku 2015 začínala na verzii Windows Mobile 6.5 a v roku 2016 bola upgradovaná na Windows 10 Mobile. V roku 2017 bola koncernom schválená a doplnená platforma Android a od roku 2020 je mobilná údržba používaná aj na platforme iPhone iOS. Ako MDM (Mobile Device Management) platforma je využívaný MobileIron.

Mobilná údržba v servisnom centre na spracovanie ocele a hliníka

Máj 2020

Výrobné servisné centrum ma spracovanie ocele, ArcelorMittal Gonvarri SSC Senica, rozšíril projekt monitoringu výroby a údržby na báze PROCE55 o mobilnú údržbu a mobilnú kontrolu vyhradených technických zariadení (VTZ). V projekte je využitá technológia PROCE55 Mobile Maintenance od East-Gate. Ako mobilné zariadenia využíva sú použité smartfóny na báze Androidu

Údržba logistiky v Škoda Auto

Apríl 2020

Projekt mobilnej údržby v Škoda Auto, sa rozšíril z výroby do logistiky. Údržba logistiky zabezpečuje prevádzkyschopnosť zariadení zabezpečujúcich internú logistiku - dopravu medzi prevádzkami, linkami, v rámci liniek, resp. zariadenie a vybavenia v skladoch. Špecifikom projektu je to, že veľká časť týchto zariadení nemá pevnú pozíciu a je v neustálom pohybe. Údržba v logistike je používaná vo výrobných závodoch v Mladej Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí a predpokladaný počet používateľov je okolo 500. Požívajú sa mobilné platformy Android a iPhone iOS.

RAJO monitoruje výrobu s PROCE55 OEE

Marec 2020

East-Gate úspešne nasadil monitoring výroby na pilotnú výrobnú linku u najväčšieho spracovateľa mlieka na Slovensku, RAJO a.s. Bratislava. Už počas prvých týždňov sa, aj vďaka systému PROCE5 OEE a online zberu reálnych výrobných dát priamo z liniek, podarilo identifikovať a odhaliť dôležité rezervy. RAJO a.s. patrí do nemeckej skupiny Meggle AG a na ekonomické riadenie používa systém SAP.

Seminár Priemysel 4.0 – automatizácia, digitalizácia a robotizácia

November 2019

S prednáškou na tému Smart factory a inovatívna mobilita v praxi, vystúpi Juraj Sabaka z East-Gate na seminári Priemysel 4.0 – automatizácia, digitalizácia a robotizácia, ktorý sa koná 21.11.2019 v Nitre. Podujatie poriada Trade media International. Prihlásiť na seminár sa môžete na tomto odkaze.