Integrácia výroby a systémov

Integrácia výroby a strojov

Pre pokročilú úroveň automatizácie biznis procesov a prácu v reálnom čase je kritickým faktorom integrácia. PROCE55 umožňuje zbierať dáta zo strojov, je natívne integrovaný s aplikáciami PROCE55 Manufacturing, ktoré slúžia na monitoring výroby (vrátane OEE a analýzy prestojov), odhlasovanie výroby a vysledovateľnosť, systémom SAP a prípadne ďalšími systémami.

PROCE55 je pripravený pre zber dát zo strojov, zariadení a prostredia (Machine data collection). Tieto dáta môžu byť zbierané prostredníctvom PROCE55 konektorov priamo z PLC (Simatic) alebo z OPC servera. V definovaných scenároch môže aplikácia PROCE55 aj riadiť stroje (prostredníctvom PLC).

Integrácia iných systémov

PROCE55 umožňuje integráciu rôznych systémov a aplikácií s využitím štandardných komunikačných API ako aj starších protokolov. Vrátane systémov na ukladanie a riadenia dokumentácie (DMS, CMS, ECM), mailových systémov, systémov na správy kalendárov alebo dochádzkových systémov za účelom identifikácie pracovníkov.


Kontaktujte nás