Inovatívnosť, agilita a prevádzková výkonnosť

PODPORTE SVOJU KONKURENČNÚ VÝHODU

Každá inovatívna firma má špecifické procesy, ktoré jej poskytujú konkurenčnú výhodu. Štandardné aplikácie typu ERP sú však zamerané na štandardné procesy. PROCE55 prekonáva toto obmedzenie a v spojení s ERP prináša do kritických podnikových procesov agilitu a inovatívnosť. Podporuje ich kontinuálne zlepšovanie a zvyšovanie prevádzkovej výkonnosti.

Aplikácie PROCE55 automatizujú kritické podnikové procesy najmä v oblasti logistiky a výroby, typicky v režime nepretržitej prevádzky (24/7). Poskytujú zákazníkom funkcionalitu, ktorú nepokrývajú balíkové podnikové informačné systémy. Rozšírenie funkcionality ERP systémov sa realizuje neinvazívnym spôsobom, bez nutnosti ich kastomizácie a programovania.

Typické scenáre použitia technológie PROCE55 zahŕňajú projekty automatizácie v rýchlo sa meniacom prostredí, ktoré vedú manažéri výroby a logistiky v pozícii vlastníkov procesov. Požadujú špecifické riešenie, ktoré posilní odlíšenie firmy od konkurencie, zmení a optimalizuje súčasné procesy a dosiahne lepšie využitie existujúcej IT infraštruktúry.

PROCE55 poskytuje ergonomické užívateľské rozhranie, plne ušité na mieru reálnym procesom a užívateľom. Aplikácie PROCE55 sú intuitívne a umožňujú rýchle zaškolenie. Eliminujú chyby a dramaticky zjednodušujú obsluhu.

Pre riadenie procesov umožňuje PROCE55 použiť súčasne rôzne zariadenia ako PC, mobilný terminál, dotykový panel, smartphone, tablet, skener čiarových kódov/RFID (multi-channel access).

Riešenie PROCE55 poskytuje firmám tri zásadné prínosy:

  • inovatívnosť,
  • prevádzkovú agilitu,
  • zvýšenú výkonnosť procesov.

Inovatívnosť

Každá inovatívna firma vyvinula na základe svojich znalostí a skúseností špecifické procesy, ktoré jej poskytujú konkurenčnú výhodu. PROCE55 umožňuje podporiť tieto pre každú firmu špecifické a kľúčové procesy.

Prevádzková agilita

PROCE55 umožňuje firmám rýchlo sa prispôsobiť zmenám v ich prostredí, a to pri optimálnych nákladoch. Agilita riešenia PROCE55 umožňuje firmám prekonať ich podstatné prevádzkové obmedzenie a umožňuje kontinuálnu optimalizáciu procesov.

Zvýšená výkonnosť procesov

PROCE55 prináša zákazníkom:

  • zvýšenie produktivity pracovníkov,
  • zjednodušenie práce a eliminácia chýb,
  • automatizácia činností a integrácia systémov,
  • efektívnejšie využitie existujúcich investícií do IT aplikácií, systémov a technológií.

Viac o zvýšenej výkonnosti procesov


Kontaktujte nás