Unikátne vlastnosti PROCE55

Procesná inteligencia, vizualizácia a optimalizácia procesov

PROCE55 pracuje s diskrétnymi udalosťami a zaznamenáva skutočnú dynamiku reálnych procesov. To umožňuje analyzovať aspekty reálnych procesov (parametre výrobného procesu a prostredia, aktivity pracovníkov atď.), v korelácii s biznis objektmi systému SAP (zákazka, materiál atď.). To umožňuje detailne porozumieť reálnym biznis procesom a optimalizovať ich.

Výkonnosť biznis procesov môže byť optimalizovaná riadením časových aspektov (reakčné časy, trvanie aktivít, neproduktívne časy atď.), použitím príslušných kľúčových indikátorov výkonnosti (KPIs).

Stabilitu procesu možno zvýšiť rýchlou identifikáciou koreňových príčin v prípade problémov (zlyhanie, zníženie kvality, výnimky, nezhody, atď.).

Dáta z výroby PROCE55 zaznamenáva v reálnom čase. Môžu byť vizualizované na monitoroch vo výrobe alebo údržbe ako aj počítačoch a mobilných zariadeniach. Ich analýza umožňuje neustále zlepšovanie výkonnosti biznis procesov.

Procesná integrácia od strojov až po SAP

PROCE55 so svojimi unikátnymi integračnými schopnosťami umožňuje prepojiť systém SAP so strojmi a výrobnými zariadeniami. PROCE55 synchrónne integruje systém SAP (práca v reálnom čase, dáta a transakcie sú synchronizované okamžite), prekonáva jeho limity a poskytuje zákazníkom špecifickú funkcionalitu a mobilitu.

Biznis objekty v systéme SAP (zákazka, materiál apod.) sú on-line prepojené so súvisiacimi reálnymi dátami získanými zo strojov a výrobných liniek. Táto bezproblémová integrácia zlepšuje proces riadenia v reálnom čase. To umožňuje realizovať riešenia pre komplexné priemyselné scenáre a integrovať viaceré aplikácie a systémy na úrovni reálneho procesu.

PROCE55 automatizuje biznis procesy krížom cez celý podnik. Podporuje end-to-end procesy, redukuje trecie plochy a straty resp. plytvanie v procesoch (lean prístup).

Agilita a inovácie

PROCE55 umožňuje flexibilnú reakciu na rýchle zmeny v biznis prostredí – poskytuje prevádzkovú agilitu. Riadi výnimky - neočakávané udalosti - v reálnom čase, podporuje kontinuálnu optimalizáciu a zlepšovanie výkonnosti podnikových procesov. Umožňuje automatizovať inovatívne procesy a tým zaistiť zákazníkom konkurenčnú výhodu.

Mobilita

Mobilita je jednou z kľúčových hnacích síl, ktorá firmám umožňuje maximalizovať ich produktivitu. PROCE55 Mobile umožňuje efektívne pracovať s aplikáciou kedykoľvek a kdekoľvek. Jednoduché a intuitívne používanie aplikácie na mobilných zariadeniach uľahčuje akceptáciu systému aj bežnými operátormi a údržbármi.

Inteligentná údržba v kontexte Priemyslu 4.0

Aj keď dnes presne popísať, ako bude vyzerať inteligentná údržba budúcnosti, nie je dosť dobre možné, už v súčasnosti sú známe kľúčové komponenty inteligentnej údržby (Smart maintenance) v kontexte Priemyslu 4.0. Patrí medzi ne predikcia, diaľková diagnostika a opravy, aktivity riadené dátami zo strojov a procesov, práca v reálnom čase, mobilita, spolupráca a integrácia. Stratégia East-Gate a aplikácií PROCE55 je v súlade s týmito trendmi.Kontaktujte nás