Použitie

PREPÁJAME BIZNIS A IT

PROCE55 BPM umožňuje implementovať riešenie ušité na mieru špecifickým procesom zákazníka

Business Process Management (BPM) zaviedol model-driven process execution paradigmu do automatizácie procesov a integrácie systémov. Použitím BPM môžu biznis profesionáli, spolu s IT odborníkmi, implementovať špecifické riešenia prispôsobené ich potrebám a podporujúce konkurenčnú výhodu firmy. Business agilita môže byť ešte zvýšená rozložením komplexných procesov na súbor voľne prepojených (loose-coupled) jednoduchších procesov riadených udalosťami (event-driven).

Po implementácii špecifického riešenia prispôsobeného potrebám zákazníka môžu vlastníci procesov kontinuálne optimalizovať biznis procesy. Nástroje Process Intelligence (PI) pomáhajú analyzovať biznis procesy a využívať ich efektívnejšie. PI poskytuje objektívne hodnotenie výkonnosti a identifikuje oblasti pre zlepšenie. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) sú mierkou, ktoré umožňujú analýzu, benchmarking a optimalizáciu procesov.

Použitím PROCE55 BPM môžete automatizovať akýkoľvek biznis proces a integrovať akýkoľvek systém.

Vzhľadom na naše znalosti a praktické skúsenosti sa East-Gate zameriava hlavne na oblasti výroby, logistiky a údržby.

V týchto oblastiach máme vyvinuté pred-konfigurované aplikácie/komponenty, ktoré významne zrýchľujú nasadenie riešenia do produktívnej prevádzky.

Typické potreby zákazníkov vo výrobnom podniku

Automatizácia biznis procesov použitím ERP softvéru nie je najmä v oblasti výroby, logistiky a údržby obvykle postačujúca, pretože:

  • ERP nepokrýva špecifické potreby zákazníka (napr. vysledovateľnosť, kontrola kvality, zber výrobných dát, apod.),
  • obsluha ERP je pre bežných užívateľov z výroby a logistiky náročná; užívateľské rozhranie a ovládanie ERP je komplikované,
  • flexibilita riadenia procesov je nízka,
  • chýba možnosť špecifickej automatickej kontroly, chybovosť obsluhy je značná,
  • ERP neumožňuje merať výkonnosť procesov.

Preto je potrebná implementácia špecifického riešenia prispôsobeného potrebám podniku, ktorý vyrieši vyššie uvedené nedostatky.


Kontaktujte nás