O PROCE55 BPM

RIEŠENIA PROCE55 PODPORIA VAŠU AGILITU, INOVATÍVNOSŤ, PREVÁDZKOVÚ VÝKONNOSŤ A KONTINUÁLNE ZLEPŠOVANIE

Aplikácie PROCE55 prinášajú rýchle zlepšenia aj v prostredí komplexných procesov a rôznych systémov.

PROCE55 je inovatívna, univerzálna softvérová technológia kategórie BPM (Business Process Management) Suite.

PROCE55 je určený pre zlepšenie podnikovej inovatívnosti, agility a prevádzkovej výkonnosti. Jednoducho automatizuje biznis procesy a integruje systémy od podnikových aplikácií, cez mobilné zariadenia až po stroje a technológie. Optimálne dopĺňa existujúci podnikový softvér typu ERP typu SAP a významne rozširuje možnosti jeho použitia.

Modelovanie výsledného riešenia je realizované postupom agilného iteratívneho „ušitia“ zákazníkovi na mieru (iterative prototyping), ktoré dosahuje okamžité zlepšenia výkonnosti procesov, a to aj v prostredí komplexných procesov.

Aplikácie PROCE55 sú webové aplikácie, komunikácia medzi jednotlivými súčasťami je založená na HTTP(s). Môžu byť poskladané na mieru z pred-konfigurovaných komponentov/aplikácií. Nové aplikácie môžu byť veľmi efektívne vyvinuté pomocou PROCE55 Modelera (využitím BPMN). Špeciálna aplikačná logika môže byť realizovaná použitím PROCE55 aplikačného serveru (podporované jazyky: .NET, C, Perl, Java, Visual Basic).

Finálne riešenie je nasadené na systémoch zákazníka (on-premise) alebo v cloude, podľa požiadavky zákazníkov.Kontaktujte nás