Referencie

PROJEKTY V 15 KRAJINÁCH, NA 4 KONTINENTOCH

Naše riešenia sa stali firemným štandardom pre viaceré globálne výrobné korporácie a s úspechom ich využívajú aj stredné a menšie firmy.

Zákazníci a odvetvia

Naše riešenie používa na riadenie kritických procesov, najmä v oblasti výroby, údržby a logistiky

  • viac ako 20 multinárodných korporácií, 
  • v desiatkach výrobných závodoch,
  • v 15 krajinách na 4 kontinentoch.

Implementovali sme riešenia vo veľkých globálnych korporáciách, ako i v silných regionálnych firmách. Naši zákazníci pôsobia v rôznych odvetviach:

  • Automobilový priemysel
  • Elektrotechnika 
  • Strojárstvo 
  • Výroba a montáž káblov 
  • Potravinársky priemysel 
  • Telekomunikácie 
  • Poskytovatelia verejných služieb


Projekty


Kontaktujte nás