Referencie

PROJEKTY V 15 KRAJINÁCH, NA 4 KONTINENTOCH

Naše riešenia sa stali firemným štandardom pre viaceré globálne výrobné korporácie a s úspechom ich využívajú aj stredné a menšie firmy.

Zákazníci a odvetvia

Naše riešenie používa na riadenie kritických procesov, najmä v oblasti výroby, údržby a logistiky

 • viac ako 20 multinárodných korporácií, 
 • v desiatkach výrobných závodoch,
 • v 15 krajinách na 4 kontinentoch.

Implementovali sme riešenia vo veľkých globálnych korporáciách, ako i v silných regionálnych firmách. Naši zákazníci pôsobia v rôznych odvetviach:

 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnika 
 • Strojárstvo 
 • Výroba a montáž káblov 
 • Potravinársky priemysel 
 • Výroba stavebných materiálov
 • Telekomunikácie 
 • Poskytovatelia verejných služieb


 Projekty


Kontaktujte nás