TDK


V rámci koncernu TDK je riešenie od East-Gate implementované v divízii Epcos.

TDK/Epcos vyvíja, vyrába a predáva elektronické súčiastky, moduly a systémy, so zameraním na rýchlo rastúce trhy vyspelých technológií, ako informačné a komunikačné technológie, automobilová elektronika, priemyselná elektronika a spotrebná elektronika.

Výrobky TDK/Epcos v oblasti SAW komponentov, keramických komponentov, kapacitorov a induktorov sú známe pre svoju nadpriemernú výkonnosť.

Viac ako 20 vývojárskych stredísk a výrobných závodov a rozsiahla predajná sieť dávajú firme skutočný globálny rozmer.

Tržby: 12 mld. USD

Počet zamestnancov: 103 000Riešenie PROCE55 od East-Gate využíva koncern TDK pre automatizáciu shop floor procesov, integráciu systémov a zber dát zo strojov a liniek.

Medzi kľúčové aplikácie patrí riadenie a odvádzanie výroby (MES), meranie KPI, vizualizáciu výroby, riadenie údržby (CMMS) a workflow pre zadávanie nákupných požiadaviek a objednávok. Využívajú sa aj mobilné aplikácie PROCE55 Mobile.

Používa sa v 9 výrobných závodoch: Deutschlandsberg (Rakúsko), Berlín a Mníchov (Nemecko), Kutina (Chorvátsko), Šumperk (Česká republika), 2 závody v Zhuhai (Čína), Batam (Indonézia) a Malajzia.

Systém PROCE55 je integrovaný so systémom SAP

V indonézskom Batame je realizovaný projekt zberu dát zo strojov, meranie, vyhodnocovania a vizualizácie kľúčových výrobných KPIs (vrátane OEE). V súčasnosti je k aplikácii PROCE55 online pripojených viac ako 2.000 strojov rôznych výrobcov. Pre automatizovaný zber dát zo strojov sú využívané MES boxy, ktoré kompletuje a dodáva East-Gate pod názvom X4PCAM. Riešenie umožňuje zber dát jednak manuálne ako aj automaticky (ak je výrobná linka vybavená príslušnými interfejsmi) a tiež umožňuje medzi týmito režimami prepínať. Riešenie umožňuje navigáciu v rôznych úrovniach zobrazenia a agregovania dát, od manažérskeho dashboardu až po detailné analýzy príčin prestojov. V prevádzke je aj monitoring kvality na báze Statistical Process Control, ktorý umožňuje sledovanie výrobných liniek, monitoruje procesy za účelom ich ďalšej optimalizácie a v konečnom dôsledku zvyšuje celkovú kvalitu výrobkov. TDK v Batame vyrába termistory a zamestnáva 1.500 zamestnancov.


Kontaktujte nás