OrangeOrange je kľúčovou značkou France Telecom, jedného z hlavných svetových telekomunikačných operátorov. V roku 2011 mala spoločnosť celkovo 221 miliónov zákazníkov. Toto číslo zahŕňa viac ako 162 miliónov mobilných zákazníkov a 14,2 milióna zákazníkov širokopásmového internetu po celom svete.

Orange je jedným z hlavných európskych poskytovateľov mobilného a širokopásmového internetu a pod značkou Orange Business Services patrí medzi globálnych lídrov v poskytovaní telekomunikačných služieb nadnárodným spoločnostiam.

Tržby: 45,5 mld. EUR (2012)

Počet zamestnancov: 170 000 (2012)Riešenie PROCE55 pokrýva objednávkový systém pre predajnú sieť a systém riadených skladov pre tovar a technický materiál. Je implementované vo firme Orange na Slovensku.

Riešenie je integrované so SAP a kuriérskymi systémami prepravných spoločností. Systém používajú oprávnení užívatelia v riadených skladoch a cez 1 500 užívateľov vo viac ako 300 predajných miestach na celom Slovensku

Medzi hlavné prínosy riešenia PROCE55 v Orange Slovensko patrí:

  • Zníženie počtu pracovníkov v sklade o 30%,
  • Zrýchlenie procesu príjmu a vyskladnenia materiálu o 20%,
  • Spoľahlivá správa sériových čísel materiálov.


Kontaktujte nás