Hyundai DymosHyundai Dymos je významným dodávateľom náročných dielov z plastu pre automobilový priemysel (kompletné sedadlá do vozov Hyundai), ako i výrobcom prevodoviek pre automobilový, železničný a vojenský priemysel.

Okrem svojej domovskej krajiny Kórei má výrobné závody v ďalších 5 krajinách a výskumné centrum v USA.

Tržby: 3,1 mld. USD (2013)

Počet zamestnancov: 4 600 (2013)Riešenie PROCE55 Warehouse bolo zavedené v závode Nošovice v Českej republike s cieľom automatizácie výrobných a logistických procesov, ktoré nepokrýva štandardný ERP systém SAP, vrátane prepojenia so subdodávateľmi v režime Just-In-Sequence.

Hyundai Dymos získal lepšiu kontrolu nad riadením procesov, znížil zásoby a je pripravený na dynamické zmeny procesov v budúcnosti. Už 6 týždňov po štarte projektu začal Hyundai Dymos reálne používať prvé automatizované procesy Just-in-Sequence a portál spájajúci logistické procesy firmy so subdodávateľmi vrátane čiarových kódov. Následne bol implementovaný systém WMS (Warehouse Management System) a riadenie chemickej vypeňovacej linky (vrátane kontroly zrenia).


Kontaktujte nás