Stredoslovenská vodárenská


Stredoslovenská vodárenská spoločnosť je dodávateľ vody na strednom Slovensku. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť je súčasťou globálneho koncernu VEOLIA. Spoločnosť sa venuje oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Tržby: 53 mil. EUR

Počet zamestnancov: 1 500PROCE55 sa používa v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na digitalizáciu dokumentov (Document Image Processing), vrátane trvalej archivácie s použitím digitalizačnej linky DigiSWord. Riešenie sa používa v Banskej Bystrici.


Kontaktujte nás