Workflow

JEDNODUCHO POUŽITEĽNÉ APLIKÁCIE PRE ZEFEKTÍVNENIE PODPORNÝCH PROCESOV

Funkcionalitu aplikácií PROCE55 je možné adaptovať na mieru a implementovať ju flexibilne, podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať

PROCE55 EPR

PROCE55 EPR (Electronic Purchase Requisition) je aplikácia pre obstarávanie materiálu alebo služieb.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú systém SAP nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Zabezpečuje kompletné workflow pre zadávanie, sledovanie a riadenie nákupných požiadaviek na materiál alebo služby. Aplikácia môže byť integrovaná so systémom SAP na úrovni organizačnej štruktúry a materiálového hospodárstva.

PROCE55 EPR umožňuje automatické zasielanie nákupných objednávok vytvorených v SAP (SAP PO – Purchase Orders) dodávateľom cez email alebo fax. Na týchto PDF dokumentoch môže byť automatizovane (v súlade s politikou firemných oprávnení) pripojený podpis oprávnených pracovníkov.

Aplikácia PROCE55 EPR je použiteľná v prostredí PC a na mobilných zariadeniach (napr. tablet, smatfón).

PROCE55 Invoice

PROCE55 Invoice je aplikácia pre schvaľovanie faktúr.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú systém SAP nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Zabezpečuje kompletné workflow pre skenovanie, vyťažovanie, sledovanie a riadenie schvaľovania faktúr.

Aplikácia môže byť integrovaná so systémom SAP na úrovni organizačnej štruktúry a príslušných objektov a materiálového hospodárstva.

Po schválení faktúry v procese workflow, z hľadiska vecného aj nákladového, môže PROCE55 Invoice automatizovane založiť faktúru v SAP. Jej úhrada je obvykle realizovaná nástrojmi SAP.

Aplikácia PROCE55 Invoice je použiteľná v prostredí PC a na mobilných zariadeniach (napr. tablet, smatfón).

PROCE55 Inventory

PROCE55 Inventory je mobilná aplikácia pre inventarizáciu majetku.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú ERP systém (napr. SAP) nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Umožňuje prevziať zoznam majetku z ERP systému a vykonať inventúru. Pre inventarizáciu sú využívané mobilné zariadenia, ktoré môžu pracovať bez pripojenia na ERP systém, ako aj bez pripojenia do siete.

Pre zefektívnenie inventarizácie sa využíva označenie majetku čiarovými kódmi (ktorých tlač je možné zabezpečiť z PROCE55) alebo RFID.


Kontaktujte nás