Náš príbeh

NESPÚTANÍ MOŽNOSŤAMI ERP

Impulzom pre založenie East-Gate bolo rozpoznanie priepasti medzi funkcionalitou balíkových aplikácií typu ERP a reálnymi potrebami výrobných závodov

To viedlo k myšlienke vyvinúť softvér, ktorý umožní automatizáciu špecifických procesov zákazníka a ľahkú integráciu s inými systémami. Čím doplní robustný, ale zároveň rigidný ERP systém, prinesie zákazníkovi flexibilitu, podporí inovácie a zároveň má rýchlu návratnosť investícií.

Preto East-Gate vyvinul inovatívne univerzálne softvérové Business Process Management (BPM) riešenie PROCE55®, ktoré firmy využívajú pre automatizáciu, integráciu a mobilitu kritických biznis procesov v rýchlo meniacom sa biznis prostredí.

PROCE55 nemá ambíciu nahradiť ERP systém, ale optimálne ho doplniť. Prináša zákazníkovi funkcionalitu, ktorá podporuje jeho agilitu, inovatívnosť a prevádzkovú výkonnosť.

PROCE55 je jednoducho integrovateľný s inými firemnými aplikáciami, systémami a technológiami - od strojov, až po podnikové aplikácie typu ERP.

Off-line režim umožňuje fungovanie aj v prípade, že ERP je nedostupný.

Mobilita je integrálnou vlastnosťou PROCE55 a procesy je možné riadiť prostredníctvom rôznych zariadení, od PC, cez mobilné terminály a tablety, až po smartfóny.


Kontaktujte nás