Online integrácia PROCE55 & SAP

PROCE55, svojimi unikátnymi schopnosťami integrácie, rozširuje dosah SAP až do Shop floor procesov (výroba, údržba, logistika). Online prepája biznis objekty SAP s reálnymi procesnými dátami zbieranými zo strojov a prostredia.

SAP pre štandardné procesy + PROCE55 pre inovatívnosť a agilitu

V mnohých firmách je ako podnikový ERP (Enterprise resource planning) používaný systém SAP. Je to robustný, ale zároveň rigidný informačný systém, ktorý dokáže pomerne dobre pokryť štandardné procesy. SAP ale nedokáže dostatočne a najmä flexibilne podporovať špecifické procesy a inovácie typické pre shop floor (výroba, údržba, logistika), ktoré podniku prinášajú konkurenčnú výhodu.

Systém SAP často z rôznych dôvodov dostatočne alebo vôbec nepokrýva potreby shop floor procesov. V takom prípade je optimálne použiť riešenie PROCE55, ktoré prekoná tieto obmedzenia, rozšíri funkčnosť SAP bez nutnosti jeho zmeny a pokryje skutočné potreby zákazníka.

Online integrácia SAP & PROCE55 na úrovni biznis objektov

Ak má byť integrácia so systémom SAP plnohodnotná a zachovaná plná dátová a procesná konzistencia, musí prebiehať online. To znamená, práca prebieha v reálnom čase (real time), dáta a transakcie sú obvykle synchronizované okamžite. Takto sú so systémom SAP synchronizované dáta a procesy aplikácií PROCE55, čo je unikátna výhoda v porovnaní s inými systémami.

Plná dátová a procesná konzistencia

Systém PROCE55 pracuje priamo so SAP biznis objektami príslušných modulov systému SAP. Táto skutočnosť zaisťuje zachovanie dátovej a procesnej konzistencie.

SAP konektor

Preferovaná komunikácia so systémom SAP je pomocou natívneho East-Gate konektora PROCE55 XML/RFC. To umožňuje online a offline obojsmernú výmenu dát medzi aplikáciami PROCE55 a systémom SAP a tiež transakčnú kontrolu v kontexte systému SAP pomocou BAPI/RFM. Iné možnosti integrácie so SAP sú SAP-PI/NetWeaver/Web services alebo IDoc.


Scenáre integrácie PROCE55 Maintenance so systémom SAP:
Architektúra integrácie PROCE55 Maintenance so SAP PM:
Kontaktujte nás