Real-time SAP integrácia

V mnohých firmách je ako podnikový ERP (Enterprise resource planning) používaný systém SAP. Je to robustný, ale zároveň rigidný informačný systém, ktorý dokáže pomerne dobre pokryť štandardné procesy. Nedokáže ale dostatočne a najmä flexibilne podporovať špecifické procesy a inovácie typické pre výrobu. Systém SAP často z rôznych dôvodov dostatočne alebo vôbec nepokrýva potreby procesy údržby. V takom prípade je optimálne použiť riešenie PROCE55 Maintenance, ktoré prekoná tieto obmedzenia, rozšíri funkčnosť SAP bez nutnosti jeho zmeny a pokryje skutočné potreby zákazníka.

Ak má byť integrácia so systémom SAP plnohodnotná a zachovaná plná dátová a procesná konzistencia, musí prebiehať on-line. To znamená, práca prebieha v reálnom čase, dáta a transakcie sú synchronizované okamžite. Takto sú so systémom SAP synchronizované dáta a procesy aplikácií PROCE55, čo je unikátna výhoda v porovnaní s inými systémami.

Aplikácia PROCE55 Maintenance pracuje priamo so SAP biznis objektami modulu SAP PM resp. inými modulmi SAP. Táto skutočnosť zaisťuje zachovanie dátovej a procesnej konzistencie.

Preferovaná komunikácia so systémom SAP je pomocou natívneho konektora PROCE55 XML/RFC. To umožňuje online and offline obojsmernú výmenu dát medzi aplikáciami PROCE55 a systémom SAP a tiež transakčnú kontrolu v kontexte systému SAP pomocou BAPIs/RFMs. Iné možnosti integrácie so SAP sú SAP-PI/NetWeaver/Web services alebo IDoc.


Scenáre integrácie PROCE55 Maintenance so systémom SAP:
Architektúra integrácie PROCE55 Maintenance so SAP PM: