Ako PROCE55 pracuje

Riešenie PROCE55 pracuje tak, že ukladá údaje o strojoch a zariadeniach, automatizuje hlásenia a zákazky údržby, monitoruje stroje a zariadenia zbieraním dát z nich, detailne plánuje údržbárske práce a zdroje, zaznamenáva úrovne zásob a poskytuje vizualizáciu a reporty s cieľom prijímať rozhodnutia založené na reálnych dátach.

PROCE55 je web aplikácia založená na BPM (Business process management) technológii PROCE55. Dáta sú uložené v centrálnej databáze, procesy sú nainštalované na centrálnom serveri.

Aplikáciu je možné ovládať prostredníctvom štandardného webového prehliadača, PROCE55 klienta alebo PROCE55 mobilného klienta. Ako koncové zariadenia môžu byť použité štandardné alebo dotykové PC a mobilné zariadenia ako PDA, smartfóny alebo tablety.

Aplikácia PROCE55 je multi-jazyčná.

PROCE55 je pripravený pre zber dát zo strojov, zariadení a prostredia (Machine data collection). Tieto dáta môžu byť zbierané prostredníctvom PROCE55 konektorov priamo z PLC (Simatic) alebo z OPC servera. V definovaných scenároch môže aplikácia PROCE55 aj riadiť stroje (prostredníctvom PLC).

Preferovaná komunikácia so systémom SAP je pomocou natívneho konektora PROCE55 XML/RFC. To umožňuje online and offline obojsmernú výmenu dát medzi aplikáciami PROCE55 a systémom SAP a tiež transakčnú kontrolu v kontexte systému SAP pomocou BAPIs/RFMs. Iné možnosti integrácie so SAP sú SAP-PI/NetWeaver/Web services alebo IDoc.

PROCE55 umožňuje integráciu rôznych systémov a aplikácií s využitím štandardných komunikačných API ako aj starších legacy protokolov. Vrátane systémov na ukladanie a riadenia dokumentácie (DMS, CMS, ECM), mailových systémov, systémov na správy kalendárov alebo dochádzkových systémov za účelom identifikácie pracovníkov.

Aplikácie PROCE55 sú vzájomne natívne integrované. Môžu byť použité aj samostatne.

PROCE55 môže byť nainštalovaný u zákazníka (on-premise) alebo poskytnutý ako služba (SaaS – Software as a Service).


Kontaktujte nás