Jak PROCE55 pracuje

Řešení PROCE55 pracuje tak, že ukládá údaje o strojích a zařízeních, automatizuje hlášení a zakázky údržby, monitoruje stroje a zařízení sbíráním dat z nich, detailně plánuje údržbářské práce a zdroje, zaznamenává úrovně zásob a poskytuje vizualizaci a reporty s cílem přijímat rozhodnutí založené na reálných datech.

PROCE55 je web aplikace založená na BPM (Business process management) technologii PROCE55. Data jsou uložena v centrální databázi, procesy jsou nainstalovány na centrálním serveru.

Aplikaci je možné ovládat prostřednictvím standardního webového prohlížeče, PROCE55 klienta nebo PROCE55 mobilního klienta. Jako koncová zařízení mohou být použita standardní nebo dotyková PC a mobilní zařízení jako PDA, smartphony nebo tablety.

Aplikace PROCE55 je multi-jazyčná.

PROCE55 je připraven pro sběr dat ze strojů, zařízení a prostředí (Machine data collection). Tato data mohou být sbírána prostřednictvím PROCE55 konektorů přímo z PLC (Simatic) nebo z OPC serveru. V definovaných scénářích může aplikace PROCE55 také řídit stroje (prostřednictvím PLC).

Preferovaná komunikace se systémem SAP je pomocí nativního konektoru PROCE55 XML/RFC. To umožňuje online and offline obousměrnou výměnu dat mezi aplikacemi PROCE55 a systémem SAP a také transakční kontrolu v kontextu systému SAP pomocí BAPIs/RFMs. Jiné možnosti integrace se SAP jsou SAP-PI/NetWeaver/Web services nebo IDoc.

PROCE55 umožňuje integraci různých systémů a aplikací s využitím standardních komunikačních API i starších legacy protokolů. Včetně systémů ukládání a řízení dokumentace (DMS, CMS, ECM), mailových systémů, systémů na zprávy kalendářů nebo docházkových systémů za účelem identifikace pracovníků.

Aplikace PROCE55 jsou vzájemně nativně integrovány. Mohou být použity i samostatně.

PROCE55 může být nainstalován u zákazníka (on-premise) nebo poskytnutý jako služba (SaaS - Software as a Service).


Kontaktujte nás