Logistika - Aplikace PROCE55 Warehouse

ŘEŠENÍ ADAPTOVANÉ NA REÁLNÉ LOGISTICKÉ PROCESY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovat na míru a implementovat ji flexibilně, podle potřeb zákazníka. Zákazník tak může začít využívat přínosy řešení velmi rychle a postupně ho rozšiřovat

PROCE55 Warehouse

PROCE55 Warehouse je softwarová aplikace pro automatizaci procesů logistiky a řízení skladů.

Je jednoduše integrovatelná s ERP systémem, zejména SAP, logistickými a výrobními technologiemi.

Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou ERP systém nemá nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Pred-konfigurované procesy PROCE55 Warehouse

 • Dodavatelský portál, včetně odvolávek, Web EDI
 • Příjem materiálu, včetně vstupní kontroly kvality
 • Kontrola kvality na příjmu
 • Řízené sklady - WMS (Warehouse Management System)
 • Mobilní řízení skladových operací (1D/2D kódy, RFID, NFC)
 • Zásobování výroby, včetně Kanban
 • Vychystání (Picking), včetně Pick by Light
 • Řízení Milk runů
 • Příjem z výroby
 • Obalové hospodářství
 • Expedice, včetně tisku vybraných dokumentů
 • Management externích a konsignačních skladů
 • JIT / JIS (Just-in-Time / Just-in-Sequence)
 • Vysledovatelnost (Traceability)
 • Inventury
 • Mobilní inventarizace
 • Integrace automatizovaných skladových systémů
 • ERP integrace
 • On-line SAP integrace
 • SAP off-line režim, když SAP je nedostupný
 • Off-line režim mobilního terminálu bez síťového připojení (nativní mobilní aplikace)

Kontaktujte nás