Aplikace PROCE55 Maintenance

Systém pro řízení, automatizaci a mobilizaci procesů údržby a Industry 4.0. Plánování a řízení údržby. Management náhradních dílů. Mobilní údržba. Online integrace a rozšíření funkcionality SAP. Integrace a sběr dat ze strojů. Agilní implementace.

Pro výrobní firmy je zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení kritickým požadavkem. Neplánované výpadky strojů a linek jsou nákladné, způsobují prostoje ve výrobě a následné zpoždění dodávek. Optimalizace nákladů na údržbu je dalším klíčovým požadavkem.

PROCE55 Maintenance je moderní, výkonný, agilní CMMS (Computerized maintenance management system) software pro management, automatizaci a mobilizaci procesů v oblasti údržby a Průmysl 4.0. Je nástrojem digitalizace v údržbě.

PROCE55 Maintenance

  • Slouží ke zvyšování provozuschopnosti výrobních zařízení a optimalizaci nákladů na údržbu.
  • Umožňuje plánování a řízení údržby a souvisejících procesů.
  • Je excelentně online integrovatelný se systémem SAP, jinými systémy a aplikacemi, jakož i s výrobními technologiemi.
  • Má uživatelsky přátelské uživatelské rozhraní optimalizované pro používání pracovníky údržby a proto je snadno použitelným nástrojem pro údržbáře.
  • Uchovává a sdílí know-how údržby.
  • Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou standardní podnikové aplikace typu SAP nemají, nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Řešení světové úrovně pro plánování a řízení údržby a Průmysl 4.0

Aplikace pro řízení údržby PROCE55 Maintenance je nástrojem k řešení těchto požadavků. Využíváním procesní inteligence, integrace strojů, zařízení, technologií a různých systémů (včetně ERP systémů typu SAP), jakož i mobility, v kontextu Industry 4.0, uchováváním a sdílením know-how, získává zákazník řešení světové úrovně (state of the art).

Získáte procesní inteligenci a vhled do procesů (Process insight)

Řešení PROCE55 pracuje s diskrétními událostmi a zaznamenává dynamiku reálného procesu, takže

  • umožňuje analyzovat aspekty reálného procesu ve vztahu k časové události (parametry výrobního procesu a okolí, činnost obsluhy, apod.) v kontextu ERP business objektů (zakázka, materiál, apod.),
  • analyzovat výkonnost (Performance analysis),
  • a tím umožňuje správně porozumět procesům a optimalizovat je (Continuous improvement).

Procesně integrujete shop floor se systémem SAP

Systém PROCE55 se svými unikátními schopnostmi integrace rozšiřuje dosah SAPdo shop floor procesů. Byznys objekty v SAP jsou online propojeny s příslušnými reálnými daty sbíranými stroji a inteligentními výrobními linkami. Tato bezešvá (seamless) integrace zlepšuje řízení procesů v reálném čase.

PROCE55 automatizuje byznys procesy napříč celým podnikem (end-to-end procesy). Tím se eliminují překážky, snižuje plýtvání a ztráty (Lean přístup).

Podpoříte agilitu a inovativnost. Rychlá implementace a výsledky

SW PROCE55 je konfigurovatelný podle potřeb zákazníka. Základní funkcionalitu je možné nasadit velmi rychle a flexibilně. Je možné ji jednoduše adaptovat na potřeby zákazníka (ušít na míru). Velkou výhodou je možnost doplnit specifickou funkcionalitu, kterou zákazník potřebuje. Implementace funkcionality je možná postupně (step by step), co přináší rychlé výsledky (quick wins). 

Systém PROCE55 Maintenance podpoří Vaši agilitu a inovativnost. Tým získáte konkurenční výhodu.

Řešení podporuje neustálou průběžnou optimalizaci a zlepšování. Umožňuje to unikátní BPM (Business process management) technologie, na níž je program PROCE55 založen. Zákazník tak může začít využívat přínosy řešení velmi rychle a postupně ho rozšiřovat.

Online integrujete a rozšíříte funkcionalitu SAP

Informační systém pro chytrou údržbu PROCE55 Maintenance je procesně orientován. Může být použit jako samostatná aplikace, nebo může být online integrovaný se systémem SAP. V takovém případě IS PROCE55 Maintenance rozšiřuje standardní funkcionalitu systému SAP, což uživatelům přináší výhody specifických vylepšení a zvyšuje výkonnost relevantních procesů.

Mobilizujete procesy údržby - mobilní údržba

Nativní mobilní aplikace pro údržbu PROCE55 Mobile Maintenance přináší do procesů údržby mobilitu a možnost práce offline, když SAP nebo síťové připojení jsou nedostupné. Mobilita zajišťuje, že informace jsou k dispozici kdykoliv a kdekoliv.

Digitalizujete - digitální údržba, eliminujete papíry

Program PROCE55 Maintenance je optimálním nástrojem pro digitalizaci údržby a bezpapírovou údržbu (Paperless maintenance).

Neustálý rozvoj na základě trendů a poznatků z reálné praxe

East-Gate funkcionalitu PROCE55 Maintenance neustále rozvíjí na základě zkušeností z reálných projektů, realizovaných pro špičkové světové průmyslové firmy, a v souladu s trendy inteligentní údržby - Smart maintenance a Smart factory.Kontaktujte nás