Přínosy implementace PROCE55 Maintenance

S aplikací PROCE55 Maintenance zvýšíte provozuschopnost strojů a optimalizujete náklady na údržbu. Potřebné znalosti máte k dispozici kdykoli a kdekoli.

Hlavní přínosy zavedení řešení PROCE55 Maintenance

Snížíte výpadky zařízení - S proaktivní preventivní a prediktivní údržbu dosáhnete snížení neočekávaných prostojů a zvýšení systémové spolehlivosti.

Prodloužíte životnost zařízení - S pravidelnou údržbou fungují zařízení déle.

Urychlíte zadávání servisních požadavků a realizaci údržbářských zásahů - Pomocí jednoduchého procesu, i s využitím mobilních zařízení, zrychlíte zadávání hlášení, servisních požadavků a následnou realizaci údržby.

Zlepšíte plánovaní a zvýšíte produktivituPřehledným plánováním aktivit údržby snížíte neproduktivní časy a zlepšíte využití pracovní doby. Zvýšíte produktivitu pracovníků. Optimalizuje své kapacity.

Získáte procesní inteligenci v údržbě - S PROCE55 Maintenance získáte dobrý přehled o důležitých parametrech, včetně informací o aktuálním stavu zařízení, činnostech údržby, historii provozu.

Zlepšíte měření výkonnosti - Můžete sledovat klíčové indikátory (KPIs), včetně produktivity práce, dodržování předpisů a standardů, výpadků, zásoby práce, časových průběhů odstraňování poruch, priorit a spolehlivosti.

Zavedete a nastavíte standardy - Řízením všech údržbářských aktivit v jednom systému a vytvořením konzistentních provozních a bezpečnostních standardů zvýšíte kvalitu údržby.

Optimalizujete zásoby náhradních dílů a redukujete chybějící dílyPřesným a organizovaným systémem řízení zásob zlepšíte management náhradních dílů a materiálu.

Digitalizujete a automatizujete procesy, eliminujete manuální procesy a zavedete bezpapírovou údržbu

Budujete systém údržby v souladu s konceptem Průmyslu 4.0

Snížíte náklady na údržbu - Řízením procesů údržby - pracovníků, aktivit a náhradních dílů - snížíte náklady na údržbu bez nutnosti redukovat počet pracovníků.

Přijímáte rozhodnutí na základě reálných dat a informací - Správné a rychle dostupná data a informace jsou předpokladem pro správné rozhodnutí. Systém Vám umožňuje sbírat příslušná data přímo ze strojů nebo snímačů.

Jste včas varování při nestandardních událostech nebo odchylkách

Uchováte a sdílíte KNOW-HOW - Záznamy a dokumentaci o údržbě, technickou dokumentaci, fotografie, videa, modely apod., můžete jednoduše vložit do systému. Přes mobilní zařízení jsou tyto informace snadno a kontextově dostupné všem oprávněným uživatelům kdekoliv a kdykoliv.

Znalostní databáze PROCE55 Maintenance umožňuje rychlý přístup k záznamům o řešeních problémů z minulosti, poskytuje návody jak efektivním je řešit. Umožňuje také sdílet zkušenosti a znalosti údržbáře-expertů údržbářem-juniorům.

Systém budujete podle priorít - Modulární a flexibilní architektura Vám umožní budovat systém postupně. Na začátku se můžete soustředit na klíčové problémy, které potřebujete vyřešit, dosáhnout okamžité zlepšení (quick wins) a následně systém dále rozšiřovat.

Použití aj běžnými údržbáři - Pro obsluhu optimalizované uživatelské rozhraní usnadňuje akceptaci systému i běžnými údržbáře. Obrazovky jsou zjednodušeny tak, aby zaškolení nového uživatel bylo rychlé a obsluha systému nenáročná na zkušenosti, na rozdíl od komplikovaných systémů typu SAP. Využívání mobilních zřízení tento aspekt ještě znásobuje.


Kontaktujte nás