Inovativnost, agilita a provozní výkonnost

PODPOŘTE SVOU KONKURENČNÍ VÝHODU

Každá inovativní firma má specifické procesy, které jí poskytují konkurenční výhodu. Standardní aplikace typu ERP jsou však zaměřeny na standardní procesy. PROCE55 překonává toto omezení a ve spojení s ERP přináší do kritických podnikových procesů agilitu a inovativnost. Podporuje jejich kontinuální zlepšování a zvyšování provozní výkonnosti.

Aplikace PROCE55 automatizují kritické podnikové procesy zejména v oblasti logistiky a výroby, i v režimu nepřetržitého provozu (24/7). Poskytují zákazníkům funkcionalitu, kterou nepokrývají balíkové podnikové informační systémy. Rozšíření funkcionality ERP systémů se realizuje neinvazivním způsobem, bez nutnosti jejich kustomizace a programování.

Typické scénáře použití technologie zahrnují projekty automatizace v rychle se měnícím prostředí, které vedou manažeři výroby a logistiky v pozici vlastníků procesů. Požadují specifické řešení, které posílí odlišení firmy od konkurence, změní a optimalizuje stávající procesy a dosáhne lepší využití stávající IT infrastruktury.

PROCE55 poskytuje ergonomické uživatelské rozhraní plně ušité na míru reálným procesům a uživatelům. Aplikace PROCE55 jsou intuitivní a umožňují rychlé zaškolení. Eliminují chyby a dramaticky zjednodušují obsluhu.

Pro řízení procesů umožňuje PROCE55 použít současně různá zařízení jako PC, mobilní terminál, dotykový panel, smartphone, tablet, skener čárových kódů / RFID (multi-channel access).

Řešení PROCE55 poskytuje firmám tři zásadní přínosy:

  • inovativnost,
  • provozní agilitu,
  • zvýšenou výkonnost procesů.

Inovativnost

Každá inovativní firma vyvinula na základě svých znalostí a zkušeností specifické procesy, které jí poskytují konkurenční výhodu. PROCE55 umožňuje podpořit tyto, pro každou firmu specifické a klíčové procesy.

Provozní agilita

PROCE55 umožňuje firmám rychle se přizpůsobit změnám v jejich prostředí, a to při optimálních nákladech. Agilita řešení PROCE55 umožňuje firmám překonat jejich podstatné provozní omezení a umožňuje kontinuální optimalizaci procesů.

Zvýšená výkonnost procesů

PROCE55 přináší zákazníkům:

  • zvýšení produktivity pracovníků,
  • zjednodušení práce a eliminaci chyb,
  • automatizaci činností a integraci systémů,
  • efektivnější využití stávajících investic do IT aplikací, systémů a technologií.

Více o zvýšené výkonnosti procesů


Kontaktujte nás