Zprávy

Monitoring výroby v Tesgalu

Duben 2021

Slovenská společnost Tesgal Vráble, která je přední firmou na povrchové úpravy, zejména zinkování a fosfátování, uzavřela s East-Gate kontrakt na dodávku systému na monitoring výroby, včetně OEE a identifikace prostojů.

Řešení bude integrované s ERP systémem QAD MFG / Pro a bude online sbírat výrobní data z linek. Náběh do produkce je plánován v létě 2021.

Implementace PROCE55 Maintenance v 3 závodech NKT

Březen 2021

Po úspěšné realizaci projektu na řízení údržby na bázi PROCE55 Maintenance od East-Gate v Německu, se koncern NKT rozhodl o zavedení tohoto CMMS systému do dalších 3 výrobních závodů v Česku a v Polsku.

Řešení bude integrované se systémem SAP a součástí dodávky je mimo jiné mobilní údržba.

RAJO používá systém pro příjem mléka od East-Gate

Březen 2021

East-Gate dodal společnosti RAJO a.s. systém pro příjem mléka.

Řešení zajišťuje kompletní správu dodávek a vzorků a integruje několik systémy a technologie. Včetně svozového systému, který je součástí cisteren, vážných systémů, laboratorních systémů na vyhodnocování vzorků mléka a přečerpávání mléka do tanků.

Přes 2D kódy je zajištěna sledovatelnost a nezaměnitelnost vzorků. Řešení se skládá z web-aplikace a mobilní aplikace.

RAJO a.s., člen skupiny Meggle AG, je největším slovenským zpracovatelem mléka.

Management nástrojů v Sodecia Matador

Únor 2021

East-Gate dodává systém pro management nástrojů pro závod Sodecia Matador Vráble.

Řešení rozšiřuje systémy PROCE55 na online deklaraci výroby a online hlášení poruch na výrobních zařízeních od East-Gate.

Systém bude online integrovaný se systémem SAP.

PROCE55 Maintenance v německém NKT

Leden 2021

Největší výrobní závod NKT v Kolíně nad Rýnem, úspěšně naimplementoval PROCE55 Maintenance.

Součástí řešení je i mobilní údržba a sběr dat z výrobních zařízení - condition monitoring. Na systém je napojeno více než 1000 senzorů.

Řešení je integrované se systémem SAP a Wonderware ActiveFactory.

Monitoring výroby mléka

Listopad 2020

RAJO a.s., největší slovenská mlékárna, která je členem skupiny Meggle AG, implementuje PROCE55 OEE na 17 výrobních linkách, včetně měření a analýzy KPIs a prostojů. Roll-out následuje po úspěšné realizaci pilotního projektu.

Řešení bude automatizovaně sbírat data ze strojů a pro řízení procesů využívat čárové kódy. Bude integrované s ekonomickým systémem SAP. Náběh do produkce je plánován v prvním pololetí 2021.