Zprávy

East-Gate je členem ČSPÚ

září 2020

East-Gate se stal členem ČSPÚ (České společnosti pro údržbu).

Partnerství v sobě spojuje vysoké odborné know-how ČSPÚ v oblasti údržby a špičkového nástroje pro řízení a automatizaci procesů a řízení údržby, informačního systému PROCE55 Maintenance od East-Gate.

Čínský Haier využívá PROCE55 Warehouse

Červenec 2020

East-Gate dodal čínskému výrobci chladící techniky, firmě Haier Quingdao, WMS systém pro řízení skladů a interní logistiky. Materiálové pohyby jsou řízeny pomocí mobilních terminálů a čárových kódů. Systém používá přibližně 30 skladníků a manipulantů. Je online integrované se systémem SAP. Řešení bylo implementováno během korona pandemie, přes vzdálený přístup.

Haier Carrier Quingdao je společným podnikem čínského Haier a amerického Carrier.

Mobilní aplikace od Windows, přes Android až po iPhone iOS

Červen 2020

Když startoval projekt mobilní údržby Škoda Auto, jedinou povolenou koncernovou mobilní platformou byl Windows Mobile. Nativní mobilní aplikace v roce 2015 začínala na verzi Windows Mobile 6.5 a v roce 2016 byla upgradována na Windows 10 Mobile. V roce 2017 byla koncernem schválena a doplněna platforma Android a od roku 2020 je mobilní údržba používána i na platformě iPhone iOS. Jako MDM (Mobile Device Management) platforma je využíván MobileIron.

Mobilní údržba v servisním centru pro zpracování oceli a hliníku

Květen 2020

Výrobní servisní centrum ma zpracování oceli, ArcelorMittal Gonvarri SSC Senica, rozšířil projekt monitoringu výroby a údržby na bázi PROCE55 o mobilní údržbu a mobilní kontrolu vyhrazených technických zařízení (VTZ). V projektu je využita technologie PROCE55 Mobile Maintenance od East-Gate. Jako mobilní zařízení využívá jsou použity smartphony na bázi Androidu.

Údržba logistiky ve Škoda Auto

Duben 2020

Projekt mobilní údržby ve Škoda Auto, se rozšířil z výroby do logistiky. Údržba logistiky zajišťuje provozuschopnost zařízení zajišťujících interní logistiku - dopravu mezi provozy, linkami, v rámci linek, resp. zařízení a vybavení ve skladech. Specifikem projektu je to, že velká část těchto zařízení nemá pevnou pozici a je v neustálém pohybu. Údržba v logistice je používána ve výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí a předpokládaný počet uživatelů je kolem 500. Požívají se mobilní platformy Android a iPhone iOS.

RAJO monitoruje výrobní linku s PROCE55 OEE

Březen 2020

East-Gate úspěšně nasadil monitoring výroby na pilotní výrobní linku u největšího zpracovatele mléka na Slovensku, RAJO a.s. Bratislava. Již během prvních týdnů se, i díky systému PROCE5 OEE a online sběru reálných výrobních dat přímo z linek, podařilo identifikovat a odhalit důležité rezervy. RAJO a.s. patří do německé skupiny Meggle AG a na ekonomické řízení požívá systém SAP.

Seminář Průmysl 4.0 - automatizace, digitalizace a robotizace

Listopad 2019

S přednáškou na téma Smart factory a inovativní mobilita v praxi, vystoupí Juraj Sabaka z East-Gate na semináři Průmysl 4.0 - automatizace, digitalizace a robotizace, který se koná 21.11.2019 v Nitře. Akci pořádá Trade media International. Přihlásit na seminář se můžete na tomto odkazu.