Zprávy

Smart Maintenance v Škoda Auto

září 2021

Na mezinárodní konferenci Údržba 2021 vystoupil s přednáškou na téma Chytrá údržba v Škoda Auto, koordinátor projektu, pan Štětka. Mimo jiné prezentoval i využití a přínosy AMU - aplikace mobilní údržby, jednoho z pilířů Smart maintenance.

AMU dodal Škodovce East-Gate, na platformě technologie a aplikace PROCE55 Maintenance a používá ji několik tisíc uživatelů.

East-Gate je odborným partnerem Fóra údržby 2021

srpen 2021

East-Gate je odborným partnerem dvoudenní konference Fórum praktické údržby 2021. Na konferenci vystoupí i Ivan Gallo, s přednáškou na téma Integrovaná agilní údržba.

Konference se koná ve dnech 29.-30.9.2021 v Trnavě a pořádá ji IPA Slovakia. Registrovat na konferenci se můžete na tomto odkazu.

Přednáška na mezinárodní konferenci Údržba 2021 v českých Liblicích

červenec 2021

S přednáškou na téma Praktické využití mobility v údržbě, vystoupí na 17. mezinárodní odborné konferenci Údržba 2021, jednatel East-Gate Automation, Ing. Juraj Sabaka. East-Gate je zároveň odborným partnerem této akce.

Konference se koná 8.-9. září 2021, v Konferenčním centru Akademie věd ČR, na zámku Liblicích. Organizuje ji ČSPÚ - Česká společnost pro údržbu.

Přihlásit se na konferenci můžete na tomto odkazu.


Monitoring výroby v Tesgalu

Duben 2021

Slovenská společnost Tesgal Vráble, která je přední firmou na povrchové úpravy, zejména zinkování a fosfátování, uzavřela s East-Gate kontrakt na dodávku systému na monitoring výroby, včetně OEE a identifikace prostojů.

Řešení bude integrované s ERP systémem QAD MFG / Pro a bude online sbírat výrobní data z linek. Náběh do produkce je plánován v létě 2021.

Implementace PROCE55 Maintenance v 3 závodech NKT

Březen 2021

Po úspěšné realizaci projektu na řízení údržby na bázi PROCE55 Maintenance od East-Gate v Německu, se koncern NKT rozhodl o zavedení tohoto CMMS systému do dalších 3 výrobních závodů v Česku a v Polsku.

Řešení bude integrované se systémem SAP a součástí dodávky je mimo jiné mobilní údržba.

RAJO používá systém pro příjem mléka od East-Gate

Březen 2021

East-Gate dodal společnosti RAJO a.s. systém pro příjem mléka.

Řešení zajišťuje kompletní správu dodávek a vzorků a integruje několik systémy a technologie. Včetně svozového systému, který je součástí cisteren, vážných systémů, laboratorních systémů na vyhodnocování vzorků mléka a přečerpávání mléka do tanků.

Přes 2D kódy je zajištěna sledovatelnost a nezaměnitelnost vzorků. Řešení se skládá z web-aplikace a mobilní aplikace.

RAJO a.s., člen skupiny Meggle AG, je největším slovenským zpracovatelem mléka.

Management nástrojů v Sodecia Matador

Únor 2021

East-Gate dodává systém pro management nástrojů pro závod Sodecia Matador Vráble.

Řešení rozšiřuje systémy PROCE55 na online deklaraci výroby a online hlášení poruch na výrobních zařízeních od East-Gate.

Systém bude online integrovaný se systémem SAP.