Integrace a IT kontext

ZÍSKEJTE AGILITU A INOVATIVNOST

Spojujeme branžové know-how se schopností automatizovat procesy a integrovat systémy a technologie, abychom zvýšili agilitu, inovativnost a provozní výkonnost našich zákazníků

Balíkové podnikové aplikace typu ERP (SAP, Oracle, Microsoft, atd.) v podnicích automatizují standardní byznys procesy. Podnikům však často chybí podpora pro specifické klíčové firemní procesy, zejména ve výrobě a logistice, kterými se odlišují od jiných firem a které jim poskytují konkurenční výhodu.

Optimálním úkolem ERP systémů je role firemní páteře, specifické procesy mohou být podporovány prostřednictvím optimalizovaných specializovaných IT řešení, které jsou integrovány s ERP. Dnes, kdy většina organizací potřebuje pro svůj byznys více než jeden IT systém, je v této souvislosti kritickou otázkou integrace.

Na základě zkušeností z mnoha projektů víme, že ERP systémy obvykle dostatečně nepokrývají potřeby výrobních firem. Limity, s nimiž zákazníci bývají konfrontováni, jsou (1) funkcionalita, která dostatečně nepokrývá potřeby a specifika výrobního závodu, (2) komplikované použití, vyžadující značné nároky na čas a kvalifikaci obsluhy a (3) nepružnost při realizaci změn.

S pomocí PROCE55 podnik získá firemní specifické řešení, které podpoří jeho konkurenční výhodu a rozšíří funkcionalitu ERP do provozních (shop-floor) procesů.

Řešení založené na technologii PROCE55 umožňují optimální automatizaci specifických podnikových procesů (např. logistika, výroba, sklady, údržba, atd.) a umožňují bezzlomovou integraci se standardními, tak i legacy systémy. To umožňuje dosáhnout velmi vysokou úroveň automatizace a vertikální integrace podnikových procesů.

V důsledku reálného zvýšení výkonnosti procesů bude dosažena vyšší produktivita a snížení procesních nákladů. PROCE55 umožní snadnou implementaci firemních specifických řešení, doplní existující podnikový software a dodá agilitu do byznys operací. Kritickým faktorem úspěšnosti je kontinuální optimalizace byznys procesů, pokud jde o výkonnost a snižování procesních nákladů. Optimalizace podnikových procesů může být dosaženo jen přes efektivní provádění procesů, reporting, monitorování, analýzu a patřičný redesign, což umožňuje Business Process Management (BPM). PROCE55 umožňuje, v závislosti na měnícím se byznys prostředí, jednoduchou a flexibilní adaptaci řešení použitím modelování, takže podporované byznys procesy mohou být optimalizovány kontinuálně.


Kontaktujte nás