Přehled služeb

SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ, PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY A PODPORA

Systémy nainstalované u zákazníka nebo v cloudu. Řešení plně adaptované na procesy zákazníka. Profesionální služby od úvodních konzultací přes návrh řešení, jeho implementaci, podporu při náběhu do produkce až po garantovaný servis - to vše Vám poskytne partnerství s East-Gate.

Konzultační služby

East-Gate pomáhá zákazníkům identifikovat možnosti pro zproduktivnění procesů a navrhnout optimální způsob jejich zproduktivnění automatizací a integrací včetně identifikace a kvantifikace přínosů. Více zákazníků East-Gate využilo možnost ověřit navrhnuté řešení formou PoC (Proof of Concept).

Údržba, Podpora, Hot-line, SLA

Vzhledem k tomu, že řešení dodávané East-Gate je používané v kritických procesech, East-Gate zabezpečuje odpovídající úroveň servisní podpory včetně SLA kontraktu. V případě potřeby zákazníka poskytujeme služby v režimu 24/7.

SW jako služba

V případě zájmu zákazníka poskytuje East-Gate svoje řešení formou Softwaru jako služby. Takovéto řešení má pro zákazníka výhodu v tom, že zákazník má vyrovnané cash-flow, které je hrazené z provozních prostředků (OPEX), přičemž nejsou nutné žádné investice (CAPEX). Zákazník též nemusí zpravovat příslušnou infrastrukturu.

Implementace

East-Gate při implementaci úspěšně využívá zákaznicky orientovanou implementační metodiku CDAP (Customer Driven Agile Prototyping).

Díky CDAP je návrh i implementace řešení mimořádně flexibilní, promptně reaguje na potřeby, resp. požadavky zákazníka a výborně se dokáže přizpůsobit reálnému procesu.

Kastomizace uživatelského rozhraní a procesu je díky mimořádné flexibilitě řešení PROCE55 realizovaná během implementace a v přímé interakci se zákazníkem.

Business Process Outsourcing

Zejména v oblasti digitalizace dokumentů (DIP – Document Image Processing) zákazníci od East-Gate úspěšně využívají možnost outsourcingu příslušných byznys procesů (BPO - Business Process Outsourcing). BPO je možné poskytnout v prostorech a na technologiích East-Gate nebo v prostorech a na technologiích zákazníka.


Kontaktujte nás