Offline mód systému PROCE55

Systém PROCE55 umožňuje offline provozní režim. V případech, že systém SAP je odstaven anebo připojení na síť je nedostupné.

Systém SAP je online

  • PROCE55 je obvykle používán v synchronní online integraci se systémem SAP (práce v reálném čase, data a transakce jsou synchronizovány okamžitě);
  • V některých případech může být SAP nedostupný. Například během celozávodních odstávek, během nichž se však realizují podstatné práce v oblasti údržby nebo provádějí inventury, nebo během účetních zavírek, během kterých shop floor stále funguje. Pro takové případy je možné aktivovat offline provozní režim systému PROCE55. V tomto režimu se potřebná data ze systému SAP automaticky ukládají v konkrétních strukturách systému PROCE55 (cache) a účtované transakce se provádějí přes tzv. queue, která umožňuje automatické zaúčtování transakcí po náběhu systému SAP;

Síť je nedostupná

  •  V některých případech, například při práci údržbáře v prostorách, které jsou Faradayova klecemi nebo v oblastech bez dostupnosti Wi-Fi resp. mobilní sítě, je možné s výhodou použít mobilní zařízení v režimu offline;
  • Příslušná data potřebná pro práci offline se uloží do mobilního zařízení v době, kdy mobilní zařízení je ještě připojeno do sítě. Následně aplikace PROCE55 automaticky rozpozná výpadek spojení a v takovém případě přistoupí na lokálně uložená data stáhnuté ze serveru do mobilního zařízení; Po připojení do sítě se data automaticky synchronizují;

Kontaktujte nás