Offline mód systému PROCE55

Systém PROCE55 umožňuje offline prevádzkový režim. V prípadoch, že systém SAP je odstavený alebo pripojenie na sieť je nedostupné.

Systém SAP je offline

  • PROCE55 je zvyčajne používaný v synchrónnej online integrácii so systémom SAP (práca v reálnom čase, dáta a transakcie sú synchronizované okamžite);
  • V niektorých prípadoch môže byť SAP nedostupný. Napríklad počas celozávodných odstávok, počas ktorých sa však realizujú podstatné práce v oblasti údržby alebo vykonávajú inventúry alebo účtovných závierok, počas ktorých shop floor stále funguje. Pre takéto prípady je možné aktivovať offline prevádzkový režim systému PROCE55. V tomto režime sa potrebné dáta zo systému SAP automaticky ukladajú v konkrétnych štruktúrach systému PROCE55 (cache) a účtované transakcie sa uskutočňujú cez tzv. queue, ktorá umožňuje automatické zaúčtovanie transakcií po nábehu systému SAP;

Sieť je nedostupná

  • V niektorých prípadoch, napríklad pri práci údržbára v priestoroch, ktoré sú Faradayovými klietkami alebo v oblastiach bez dostupnej Wi-Fi resp. mobilnej siete, je možné s výhodou používať mobilné zariadenia v režime offline;
  • Príslušné dáta potrebné pre prácu offline, sa uložia do mobilného zariadenia v čase, keď mobilné zariadenie je ešte pripojené do siete. Následne aplikácia PROCE55 automaticky rozpozná výpadok spojenia a v takom prípade pristúpi na lokálne dáta stiahnuté zo servera do mobilného zariadenia. Po pripojení do siete sa dáta automaticky synchronizujú;

Kontaktujte nás