Výroba

RIEŠENIE ADAPTOVANÉ NA REÁLNE VÝROBNÉ PROCESY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovať na mieru a implementovať ju flexibilne, podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať

PROCE55 Manufacturing

PROCE55 Manufacturing je systém MES (Manufacturing Execution System), určený pre riadenie výroby. V reálnom čase poskytuje aktuálne informácie z výrobného prostredia. Pokrýva tiež všetky súvisiace výrobné, logistické a podporné procesy. Umožňuje integráciu zariadení a systémov podporujúcich výrobu.

Je jednoducho integrovateľný s ERP systémom, najmä SAP a výrobnými zariadeniami a technológiami.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú ERP systém nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Základná funkcionalita PROCE55 Manufacturing

 • Prideľovanie výrobných zákaziek
 • Riadenie výroby a výrobných operácií; evidencia rozpracovanej výroby
 • Online zber dát z výrobných a technických zariadení; integrácia výrobných, technických systémov (napr. Wonderware, Osisoft, ThingWorx)
 • Monitoring výroby a meranie výkonnosti výrobných zariadení a procesov (KPIs), vrátane OEE a prestojov
 • Odhlasovanie výroby, vrátane tlače etikiet
 • Kontrola kvality, vrátane medzioperačných kontrol a integrácie systémov SPC (Statistical Process Control)
 • Integrácia testovacích a meracích systémov
 • Vysledovateľnosť (Traceability/Geneaology)
 • Mobilné riadenie výrobných procesov (napr. monitoring výroby, riadenie procesu, odhlasovanie výroby, kontrola kvality, riadenie výnimiek)
 • EWS (Early Warning System) - alert systém pre včasné varovanie (SMS, email, obrazová, svetelná, zvuková signalizácia)
 • Vizualizácia na veľkoplošných obrazovkách, v počítači, tablete alebo mobilnom zariadení (smartfón, tablet)
 • ERP integrácia
 • On-line SAP integrácia; SAP off-line režim, keď SAP je nedostupný
 • Off-line režim mobilného terminálu bez sieťového pripojenia (natívna mobilná aplikácia)
 • Integrácia ďalších aplikácií PROCE55 (Maintenance, Scheduling, Warehouse)

Viac informácií o riešení PROCE55 OEE


Kontaktujte nás