Technické aspekty

Systémové prostredie

Aplikácie PROCE55 je web aplikácie založené na BPM (Business process management) technológii PROCE55. Dáta sú uložené v centrálnej databáze, procesy sú nainštalované na centrálnom serveri.

Operačný systém servera môže byť Windows Server alebo Linux. Ako databáza môže byť použitý Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL alebo DB/2.

Aplikáciu je možné ovládať prostredníctvom štandardného webového prehliadača, PROCE55 klienta alebo PROCE55 mobilného klienta. Koncové zariadenia môžu byť použité v režime webového prehliadača alebo režime natívnej mobilnej aplikácie. Webový prehliadač sa typicky používa pre štandardné alebo dotykové PC a je možné ho použiť aj pre mobilné zariadenia (PDA, smartfóny, tablety). V mobilných zariadeniach (PDA, smartfóny alebo tablety na báze Windows 10, Android 5.1 alebo vyšším alebo iOS 8.1 a vyšším ) sa obvykle používa natívna mobilná aplikácia na báze PROCE55 Mobile.

BPM Suite PROCE55 je citovaný v reportoch najvýznamnejšej svetovej analytickej spoločnosti Gartner.

EMM – Enterprise mobile management

PROCE55 Mobile poskytuje flexibilné možnosti nasadenia mobilných aplikácií.
Bezpečnosť, stabilita a ochrana investícií

Riešenie PROCE55 je založené na otvorených štandardoch (Java, XML) a internetových protokoloch. Je platformovo nezávislé (Windows, Linux) a umožňuje multi-kanálový prístup a riadenie aplikácie (PC, netbook, tablet, PDA, Smartfón).

PROCE55 je stabilná a overená technológia, na ktorej bez problémov bežia kritické podnikové procesy v režime 24*7 už dlhé roky.

Architektúra systému PROCE55 je od počiatku navrhnutá ako robustná, odolná a bezvýpadková, s ohľadom na minimálnu správu a údržbu. Nároky na správu a údržbu sú v porovnaní so systémom SAP a inými systémami výrazne nižšie. Systém PROCE55 je už mnoho rokov nasadený v kritických výrobných a logistických procesoch v priemyselných závodoch po celom svete v režime 24*7, bez potreby akéhokoľvek zásahu, okrem pravidelného zálohovania dát, počas mnohých mesiacov až rokov.

Riešenie PROCE55 vyžaduje nenáročné hardvérové prostriedky. Je nezávislé na „upgradovom cykle“ systémov typu SAP.

Pre integráciu so systémom SAP využíva PROCE55 štandardné, stabilné a overené prostriedky, ktoré sú desaťročia stabilné. Preto pri upgrade systému SAP sú na strane PROCE55 potrebný minimálne úpravy. Napr. pri upgrade systému SAP (vrátane prechodu na SAP Hana) je potrebné prispôsobenie, vrátane otestovania, na strane PROCE55 obvykle realizované v priebehu pár dní.

O bezpečnosti riešenia PROCE55 svedčí i jeho nasadenie v medzinárodných koncernoch s nadštandardnými bezpečnostnými požiadavkami. PROCE55 napríklad používa americká globálna korporácia, ktorej súčasťou je aj zbrojárska divízia a preto je každoročne riešenie PROCE55 auditované z hľadiska bezpečnosti. 


Kontaktujte nás