Prehľad služieb

SPOLUPRÁCA, PARTNERSTVO, PROFESIONÁLNE SLUŽBY A PODPORA

Systémy nainštalované u zákazníka alebo v cloude. Riešenia plne adaptované na procesy zákazníka. Profesionálne služby od úvodných konzultácií, cez návrh riešenia, jeho implementáciu, podporu pri nábehu do produkcie až po garantovaný servis – to všetko Vám poskytne partnerstvo s East-Gate.

Konzultačné služby

East-Gate pomáha zákazníkom identifikovať možnosti pre sproduktívnenie procesov a navrhnúť optimálny spôsob ich sproduktívnenia automatizáciou a integráciou, vrátane identifikácie a kvantifikácie prínosov. Viacerí zákazníci East-Gate využili možnosť overiť navrhnuté riešenie formou PoC (Proof of Concept).

Údržba, Podpora, Hot-line, SLA

Vzhľadom na to, že riešenia dodávané East-Gate sú používané v kritických procesoch, East-Gate zabezpečuje zodpovedajúcu úroveň servisnej podpory, vrátane SLA kontraktu. V prípade potreby zákazníka poskytujeme služby v režime 24/7.

SW ako služba

V prípade záujmu zákazníka poskytuje East-Gate svoje riešenia formou Softvér ako služba. Takéto riešenie má pre zákazníka výhodu v tom, že zákazník má vyrovnané cash-flow, ktoré je hradené z prevádzkových prostriedkov (OPEX), pričom nie sú nutné žiadne investície (CAPEX). Zákazník tiež nemusí spravovať príslušnú infraštruktúru.

Implementácia

East-Gate pri implementácii úspešne využíva zákaznícky orientovanú implementačnú metodiku CDAP (Customer Driven Agile Prototyping).

Vďaka CDAP je návrh aj implementácia riešenia mimoriadne flexibilná, promptne reaguje na potreby resp. požiadavky zákazníka a výborne sa dokáže prispôsobiť reálnemu procesu.

Kustomizácia užívateľského rozhrania a procesu je vďaka mimoriadnej flexibilite riešenia PROCE55 realizovaná počas implementácie a v priamej interakcii so zákazníkom.

Business Process Outsourcing

Najmä v oblasti digitalizácie dokumentov (DIP – Document Image Processing) zákazníci od East-Gate úspešne využívajú možnosť outsourcingu príslušných biznis procesov (BPO - Business Process Outsourcing). BPO je možné poskytnúť v priestoroch a na technológiách East-Gate alebo v priestoroch a na technológiách zákazníka.


Kontaktujte nás