Vizualizácia

Dáta z výroby PROCE55 zaznamenáva v reálnom čase. Môžu byť vizualizované na monitoroch vo výrobe alebo údržbe ako aj počítačoch a mobilných zariadeniach. Ich analýza umožňuje neustále zlepšovanie výkonnosti biznis procesov.

Aplikácie PROCE55 obsahujú predkonfigurovaný „Dashboard“, ktorý v reálnom čase zobrazuje stavy strojov (porucha, plánovaná odstávka a pod.), aktivity údržby (oprava, prediktívna údržba a pod.) a pracovníkov (na akom zariadení akú aktivitu práve vykonáva pracovník). Tento dashboard je možné modifikovať.

Z hľadiska celkového pohľadu na výrobu a údržbu zákazníci s výhodou využívajú aj ďalšie dashboardy, ktoré sú súčasťou PROCE55 Manufacturing. Na týchto dashboardoch, je možné zobraziť jednak prehľad kľúčových parametrov (KPIs) strojov a zariadení, ako aj detailné informácie k jednotlivým strojom a zariadeniam.


Kontaktujte nás