Zvýšte efektivitu výroby a eliminujte straty

So systémom PROCE55 OEE

podporíte kontinuálne zlepšovanie

a zvýšite svoju konkurencieschopnosť.

PROCE55 OEE je inovatívny agilný softvér pre online monitoring a vizualizáciu výroby v Industry 4.0

Online prehľad o výrobe

Presné a objektívne dáta zo strojov

Optimalizácia procesov a kontinuálne zlepšovanie

Integrácia rôzných systémov

Online integrácia SAP

Procesná inteligencia

Alert systém - Andon

Adaptácia na špecifické a inovatívne procesy

„Softvér PROCE55 OEE, napojený na stroje a SAP, nám poskytuje online reálne informácie o výrobe, vrátane OEE. Umožňuje nám okamžite reagovať na výpadky, kontinuálne zvyšovať efektivitu a zlepšovať procesy.“

Ing. Peter Mišo,
CEO ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia

"Aplikácia PROCE55 napojená na výrobné zariadenia a SAP, nám umožňuje rýchlejšie reagovať na výpadky a zvýšiť efektívnosť ich využívania.“

Jozef Polozsányi,
Industrial Manager, Matador Automotive

Vybraní zákazníci PROCE55 OEE

ČO ZÍSKATE

Na základe zberu objektívnych dát z výroby v reálnom čase, Vám softvér PROCE55 OEE umožní:

 • pružne reagovať na zmeny a udalosti vo výrobe
 • znížiť náklady
 • skrátiť prestoje
 • motivovať pracovníkov
 • dosiahnuť optimálny výkon výrobných zariadení
 • optimalizovať počet pracovníkov
 • identifikovať koreňové príčiny pre zvýšenie kvality
 • eliminovať papiere – bezpapierovú výrobu
 • online prepojiť SAP a iné systémy

NAŠI ZÁKAZNÍCI

 • Chcú zvýšiť výkonnosť, optimalizovať procesy, znížiť zásoby, zlepšiť tok výroby, eliminovať chybovosť a zvýšiť schopnosť reagovať na zmeny a neočakávané udalosti.

 • Majú robustný ale zároveň rigidný štandardný informačný systém typu SAP, ktorý nedokáže dostatočne a flexibilne podporovať špecifické procesy a inovácie.

 • PROCE55 OEE, systém pre sledovanie výroby, meranie OEE a analýzu prestojov, umožní prekonať tieto obmedzenia a rozšíriť funkčnosť štandardných aplikácií bez nutnosti ich zmeny.

O NÁS

 • Sme experti a inovatívni dodávatelia v oblasti automatizácie procesov, systémovej integráciemobilizácie v priemysle.

 • Pomáhame našim zákazníkom optimalizovať ich procesy a dosiahnuť potrebnú agilitu v rýchlo meniacom sa biznis prostredí.

 • Poskytujeme riešenia
  pre Priemysel 4.0.

 • Naši zákazníci sú v 15 krajinách na 4 kontinentoch. Patrí medzi nich aj 20 multinárodných výrobných korporácií.

PREČO RIEŠENIE PROCE55

Skúsenosti a Know-how

S nami môžete využiť hlboké know-how a skúsenosti z automatizácie kritických výrobných procesov. Z úspešných projektov pre 20 globálnych koncernov po celom svete.

Začínali sme pred 15 rokmi na najnáročnejších priemyselných trhoch (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko).

Procesná inteligencia
a optimalizácia procesov

PROCE55 zaznamenáva skutočnú dynamiku reálnych biznis procesov. To Vám umožňuje analyzovať aspekty reálnych procesov a detailne porozumieť reálnym procesom a optimalizovať ich.

Výkonnosť biznis procesov môžete optimalizovať riadením časových aspektov (reakčné časy, trvanie aktivít, neproduktívne časy atď.) a použitím príslušných kľúčových indikátorov výkonnosti (KPIs).

Stabilitu procesu Vám pomôže PROCE55 zvýšiť rýchlou identifikáciou koreňových príčin v prípade problémov (zlyhanie, zníženie kvality, výnimky, nezhody, atď.).

Agilita a inovácie

Meniace sa požiadavky, priebežná optimalizácia procesov a nové technológie sú typickým prostredím, kde je PROCE55 používaný.

Základnú funkcionalitu PROCE55 OEE môžete nasadiť veľmi rýchlo a flexibilne. Môžete ju jednoducho a rýchlo adaptovať na špecifické potreby zákazníka.

Výhodou je možnosť doplniť špecifickú funkcionalitu, ktorú potrebujete.

Mobilita

PROCE55 Mobile Vám umožní efektívne pracovať s aplikáciou kedykoľvekkdekoľvek prostredníctvom mobilných zariadení (smartfóny, tablety, PDA, apod.).

Získate celkový prehľad (mobilná vizualizácia a reporting), upozornenia na odchýlky (alerty), ako aj možnosť riadiť proces cez mobilné zariadenia.

Jednoduché a intuitívne používanie aplikácie na mobilných zariadeniach Vám zjednodušuje prácu, zrýchľuje reakcie a uľahčuje akceptáciu systému aj bežnými operátormi a údržbármi.

Procesná integrácia od strojov až po ERP typu SAP

Pre získanie objektívnych informácií zbierame v reálnom čase dáta zo strojov.

Online sa integrujeme s ERP systémami typu SAP (výrobné zákazky, materiály, normy, apod.) so zachovaním plnej dátovej a procesnej konzistencie.

To je unikátna výhoda v porovnaní s inými systémami.

Stabilná technológia
Offline mód

PROCE55 je stabilná, overená a zároveň moderná technológia, na ktorej bez problémov bežia kritické podnikové procesy v režime 24*7roky.

PROCE55 môžete prevádzkovať aj v prípade, že systém SAP je nedostupný (SAP offline mód) a mobilné aplikácie PROCE55 aj v prostredí s nedostupnou mobilnou sieťou alebo Wi-Fi.

PROCE55 je môžete jednoducho rozširovať na ďalšie procesy.

Kontaktujte nás