Aplikácia PROCE55 OEE

Zvýšenie produktivity výroby na základe objektívnych dát v reálnom čase. Online integrácia SAP.

Riešenie PROCE55 OEE Vám umožní zaviesť automatizovaný systém pre monitoring výroby a meranie kľúčových indikátorov výkonnosti (KPIs - Key Performance Indicators), vrátane OEE. V reálnom čase zbiera objektívne dáta z výrobných a iných zariadení a online ich integruje s biznis objektami SAP (výrobná zákazka, materiál, apod.) a inými systémami. Umožňuje jednoduché a spoľahlivé meranie, identifikáciu a vyhodnocovanie parametrov výroby a strát. Cez vizualizáciu aktuálneho stavu výroby na veľkoplošných obrazovkách, v počítači, tablete alebo mobilnom zariadení (smartfón, tablet), máte v reálnom čase, kedykoľvek a kdekoľvek pod kontrolou Vašu výrobu. Konfigurovateľný alert systém upozorňuje na odchýlky priamo vo prevádzke (na obrazovke, paneli, svetelným alebo zvukovým signálom) alebo zaslaním príslušnej varovnej správy (email, SMS) určeným pracovníkom podľa nastavenej eskalačnej matice. Softvérový program PROCE55 OEE podporuje štíhlu výrobu (Lean Manufacturing) a bezpapierovú výrobu (Paperless Production).

PROCE55 OEE implementuje štandardné metriky (KPI) na meranie efektivity výrobných zariadení, za účelom zvýšenia produktivity výroby. Meria

  • Dostupnosť (Availability)
  • Výkonnosť (Performance)
  • Kvalitu (Quality)

a prepája ich s biznis objektami v ERP systémoch (typu SAP) ako sú výrobky, šarže, zákazky, apod.

Aplikácia PROCE55 OEE je

  • excelentne integrovateľný so systémom SAP a inými aplikáciami, zariadeniami a výrobnými technológiami,
  • užívateľské rozhranie optimalizované pre používanie pracovníkmi výroby,
  • optimálne doplňuje funkcionalitu, ktorú ERP (typu SAP) nemá, alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Základnú funkcionalitu pre OEE (meranie dostupnosti, výkonnosti a kvality) je možné rozšíriť o

  • odhlasovanie výroby,
  • zber dát pre prediktívnu údržbu – Condition monitoring,
  • meranie ďalších parametrov ako váha, tlak, teplota, uťahovacie momenty, kvalitatívne parametre, 

a tým okrem iného zabezpečiť plnú vysledovateľnosť resp. geneaológiu výrobného procesu a rodné listy výrobkov.

Dáta pre výrobné a údržbárske zákazky, stroje, osoby, inšpekcie, materiály a šarže, atď., môžu byť zobrazované/procesované cez jeden terminál.