Aplikace PROCE55 OEE

Zvýšení produktivity výroby na základě objektivních dat v reálném čase. Online integrace SAP.

Řešení PROCE55 OEE Vám umožní zavést automatizovaný systém pro monitoring výroby a měření klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs - Key Performance Indicators), včetně OEE. V reálném čase sbírá objektivní data z výrobních a jiných zařízení a online je integruje s business objekty SAP (výrobní zakázka, materiál, apod.) a jinými systémy. Umožňuje snadné a spolehlivé měření, identifikaci a vyhodnocování parametrů výroby a ztrát. Přes vizualizaci aktuálního stavu výroby na velkoplošných obrazovkách, v počítači, tabletu nebo mobilním zařízení (smartphone, tablet), máte v reálném čase, kdykoliv a kdekoliv pod kontrolou Vaši výrobu. Konfigurovatelný alert systém upozorňuje na odchylky přímo v provozu (na obrazovce, panelu, světelným nebo zvukovým signálem) nebo zasláním příslušné varovné zprávy (email, SMS) určeným pracovníkem podle nastavené eskalační matice. Softwarový program PROCE55 OEE podporuje štíhlou výrobu (Lean Manufacturing) a bezpapírovou výrobu (Paperless Production).

PROCE55 OEE implementuje standardní metriky (KPI) pro měření efektivity výrobních zařízení, za účelem zvýšení produktivity výroby. Měří

  • Dostupnost (Availability)
  • Výkonnost (Performance)
  • Kvalitu (Quality)

a propojuje je s business objekty v ERP systémech (typu SAP) jako jsou výrobky, šarže, zakázky apod.

Aplikace PROCE55 OEE je

  • excelentně integrovatelný se systémem SAP a jinými aplikacemi, zařízeními a výrobními technologiemi,
  • uživatelské rozhraní optimalizované pro používání pracovníky výroby,
  • optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou ERP (typu SAP) nemá, nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Základní funkcionalitu pro OEE (měření dostupnosti, výkonnosti a kvality) je možné rozšířit o

  • odhlašování výroby,
  • sběr dat pro prediktivní údržbu - Condition monitoring,
  • měření dalších parametrů jako váha, tlak, teplota, utahovací momenty, kvalitativní parametry,

a tím mimo jiné zajistit plnou vysledovatelnost resp. geneaologii výrobního procesu a rodné listy výrobků.

Data pro výrobní a údržbářské zakázky, stroje, osoby, inspekce, materiály a šarže atd., Mohou být zobrazovány/procesovány přes jeden terminál.

Kontaktujte nás