Použití

PROPOJUJEME BYZNYS A IT

PROCE55 BPM umožňuje implementovat řešení šité na míru specifickým procesům zákazníka

Business Process Management (BPM) zavedl model-driven process execution paradigma do automatizace procesů a integrace systémů. Použitím BPM mohou byznys profesionálové spolu s IT odborníky implementovat specifická řešení přizpůsobené jejich potřebám a podporující konkurenční výhodu firmy. Business agilita může být ještě zvýšena rozložením komplexních procesů na soubor volně propojených (loose-coupled) jednodušších procesů řízených událostmi (event-driven).

Po implementaci specifického řešení přizpůsobeného potřebám zákazníka mohou vlastníci procesů kontinuálně optimalizovat byznys procesy. Nástroje Process Intelligence (PI) pomáhají analyzovat byznys procesy a využívat je efektivněji. PI poskytuje objektivní hodnocení výkonnosti a identifikuje oblasti pro zlepšení. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) jsou měřítkem, které umožňuje analýzu, benchmarking a optimalizaci procesů.

Použitím PROCE55 BPM můžete automatizovat jakýkoliv byznys proces a integrovat jakýkoliv systém.

Vzhledem k našim znalostem a praktickým zkušenostem, se East-Gate zaměřuje zejména na oblasti výroby, logistiky a údržby.

V těchto oblastech máme vyvinuté před-konfigurované aplikace / komponenty, které významně urychlují nasazení řešení do produktivního provozu.

Typické potřeby zákazníků ve výrobních podnicích

Automatizace byznys procesů použitím ERP softwaru není, zejména v oblasti výroby, logistiky a údržby, obvykle dostačující, protože:

  • ERP nepokrývá specifické potřeby zákazníka (např. vysledovatelnost, kontrolu kvality, sběr výrobních dat, apod.),
  • obsluha ERP je pro běžné uživatele z výroby a logistiky náročná; uživatelské rozhraní a ovládání ERP je komplikované,
  • flexibilita řízení procesů je nízká
  • chybí možnost specifické automatické kontroly, chybovost obsluhy je značná,
  • ERP neumožňuje měřit výkonnost procesů;

Proto je nutná implementace specifického řešení přizpůsobeného potřebám podniku, který vyřeší výše uvedené nedostatky.


Kontaktujte nás