Workflow

JEDNODUŠE POUŽITELNÉ APLIKACE PRO ZEFEKTIVNĚNÍ PODPŮRNÝCH PROCESŮ

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovat na míru a implementovat ji flexibilně, podle potřeb zákazníka. Zákazník tak může začít využívat přínosy řešení velmi rychle a postupně ho rozšiřovat

PROCE55 EPR

PROCE55 EPR (Electronic Purchase Requisition) je aplikace pro obstarávání materiálu nebo služeb.

Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou systém SAP nemá nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Zajišťuje kompletní workflow pro zadávání, sledování a řízení nákupních požadavků na materiál nebo služby. Aplikace může být integrována se systémem SAP na úrovni organizační struktury a materiálového hospodářství.

Po schválení nákupního požadavku může PROCE55 automatizovaně vyvolat příslušné SAP transakce pro vytvoření požadavku na objednávku nebo přímo pro vytvoření SAP nákupní objednávky.

PROCE55 EPR umožňuje automatické zasílání nákupních objednávek vytvořených v SAP (SAP PO – Purchase Orders) dodavatelům přes email nebo fax. Na těchto PDF dokumentech může být automatizovaně (v souladu s politikou firemních oprávnění) připojený podpis oprávněných pracovníků.

Aplikace PROCE55 EPR je použitelná v prostředí PC a na mobilních zařízeních (např. tablet, smartphone).

PROCE55 Invoice

PROCE55 Invoice je aplikace pro schvalování faktur.

Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou systém SAP nemá nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Zajišťuje kompletní workflow pro skenování, vytěžování, sledování a řízení schvalování faktur.

Aplikace může být integrována se systémem SAP na úrovni organizační struktury a materiálového hospodářství.

Po schválení faktury v procesu workflow, z hlediska věcného i nákladového, může PROCE55 Invoice automatizovaně založit fakturu v SAP. Její úhrada je následně obvykle realizována nástroji SAP.

Aplikace PROCE55 Invoice je použitelná v prostředí PC a na mobilních zařízeních (např. tablet, smartphone).

PROCE55 Inventory

PROCE55 Inventory je mobilní aplikace pro inventarizaci majetku.

Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou ERP systém (např. SAP) nemá nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Umožňuje převzít seznam majetku z ERP systému a provést inventuru. Pro inventarizaci jsou využívána mobilní zařízení, které mohou pracovat bez připojení na ERP systém, jakož i bez připojení do sítě.

Pro zefektivnění inventarizace se využívá označení majetku čárovými kódy (jejichž tisk je možné zajistit z PROCE55) nebo RFID.


Kontaktujte nás