Technické aspekty

Systémové prostředí

Aplikace PROCE55 jsou web aplikace založené na BPM (Business process management) technologii PROCE55. Data jsou uložena v centrální databázi, procesy jsou nainstalovány na centrálním serveru.

Operační systém serveru může být Windows Server nebo Linux. Jako databáze může být použit Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL nebo DB/2.

Aplikaci je možné ovládat prostřednictvím standardního webového prohlížeče, PROCE55 klienta nebo PROCE55 mobilního klienta. Koncová zařízení mohou být použita v režimu webového prohlížeče nebo režimu nativní mobilní aplikace. Webový prohlížeč se typicky používá pro standardní nebo dotykové PC a lze jej použít i pro mobilní zařízení (PDA, smartphony, tablety). V mobilních zařízeních (PDA, smartphony nebo tablety na bázi Windows 10, Android 5.1 nebo vyšším nebo iOS 8.1 a vyšším) se obvykle používá nativní mobilní aplikace na bázi PROCE55 Mobile.

BPM Suite PROCE55 je citován v reportech nejvýznamnější světové analytické společnosti Gartner.

EMM – Enterprise mobile management

PROCE55 Mobile poskytuje flexibilní možnosti nasazení mobilních aplikací.


 

Bezpečnost, stabilita a ochrana investic

Řešení PROCE55 je založeno na otevřených standardech (Java, XML) a internetových protokolech. Je platformově nezávislé (Windows, Linux) a umožňuje multi-kanálový přístup a řízení aplikace (PC, netbook, tablet, PDA, Smartphone).

PROCE55 je stabilní a ověřená technologie, na níž bez problémů běží kritické byznys procesy v režimu 24 * 7 již dlouhá léta.

Architektura systému PROCE55 je od počátku navržena jako robustní, odolná a bezvýpadková, s ohledem na minimální správu a údržbu. Nároky na správu a údržbu jsou ve srovnání se systémem SAP a jinými systémy výrazně nižší. Systém PROCE55 je již mnoho let nasazen v kritických výrobních a logistických procesech v průmyslových závodech po celém světě v režimu 24 * 7, bez potřeby zásahu, kromě pravidelného zálohování dat, během mnoha měsíců až let.

Řešení PROCE55 vyžaduje nenáročné hardwarové prostředky. Je nezávislé na "upgradovém cyklu" systémů typu SAP.

Pro integraci se systémem SAP využívá PROCE55 standardní, stabilní a ověřené prostředky, které jsou desetiletí stabilní. Proto při upgrade systému SAP jsou na straně PROCE55 potřebné minimální úpravy. Např. při upgrade systému SAP (včetně přechodu na SAP Hana) je třeba přizpůsobení, včetně otestování na straně PROCE55 obvykle realizováno během několika dní.

O bezpečnosti řešení PROCE55 svědčí i jeho nasazení v mezinárodních koncernech s nadstandardními bezpečnostními požadavky. PROCE55 například používá americká globální korporace, jejíž součástí je i zbrojařská divize a proto je každoročně řešení PROCE55 auditované z hlediska bezpečnosti.  


Kontaktujte nás