Unikátní vlastnosti PROCE55

Procesní inteligence, vizualizace a optimalizace procesů

PROCE55 pracuje s diskrétními událostmi a zaznamenává skutečnou dynamiku reálných procesů. To umožňuje analyzovat aspekty reálných procesů (parametry výrobního procesu a prostředí, aktivity pracovníků atd.), V korelaci s business objekty systému SAP (zakázka, materiál atd.). To umožňuje detailně porozumět reálným byznys procesům a optimalizovat je.

Výkonnost podnikových procesů může být optimalizována řízením časových aspektů (reakční časy, trvání aktivit, neproduktivní časy atd.), Použitím příslušných klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs).

Stabilitu procesu lze zvýšit rychlou identifikací kořenových příčin v případě problémů (selhání, snížení kvality, výjimky, neshody atd.).

Data z výroby PROCE55 zaznamenává v reálném čase. Mohou být vizualizovány na monitorech ve výrobě nebo údržbě jakož i počítačích a mobilních zařízeních. Jejich analýza umožňuje neustálé zlepšování výkonnosti podnikových procesů.

Procesní integrace od strojů až po SAP

PROCE55 se svými unikátními integračními schopnostmi umožňuje propojit systém SAP se stroji a výrobními zařízeními. PROCE55 synchronní integruje systém SAP (práce v reálném čase, data a transakce jsou synchronizované okamžitě), překonává jeho limity a poskytuje zákazníkům specifickou funkcionalitu a mobilitu.

Byznys objekty v systému SAP (zakázka, materiál apod.) Jsou on-line propojeny se souvisejícími reálnými daty získanými ze strojů a výrobních linek. Tato bezproblémová integrace zlepšuje proces řízení v reálném čase. To umožňuje realizovat řešení pro komplexní průmyslové scénáře a integrovat několik aplikací a systémy na úrovni reálného procesu.

PROCE55 automatizuje byznys procesy křížem přes celý podnik. Podporuje end-to-end procesy, redukuje třecí plochy a ztráty, resp. plýtvání v procesech (lean přístup).

Agilita a inovace

PROCE55 umožňuje flexibilní reakci na rychlé změny v byznys prostředí - poskytuje provozní agilitu. Řídí výjimky - neočekávané události - v reálném čase, podporuje kontinuální optimalizaci a zlepšování výkonnosti podnikových procesů. Umožňuje automatizovat inovativní procesy a tím zajistit zákazníkům konkurenční výhodu.

Mobilita

Mobilita je jednou z klíčových hnacích sil, která firmám umožňuje maximalizovat jejich produktivitu. PROCE55 Mobile umožňuje efektivně pracovat s aplikací kdykoliv a kdekoliv. Jednoduché a intuitivní používání aplikace na mobilních zařízeních usnadňuje akceptaci systému i běžnými operátory a údržbáři.

Inteligentní údržba v kontextu Průmyslu 4.0

I když dnes přesně popsat, jak bude vypadat inteligentní údržba budoucnosti, není dost dobře možné, již v současnosti jsou známé klíčové komponenty inteligentní údržby (Smart maintenance) v kontextu Průmyslu 4.0. Patří mezi ně predikce, dálková diagnostika a opravy, aktivity řízené daty ze strojů a procesů, práce v reálném čase, mobilita, spolupráce a integrace. Strategie East-Gate a aplikací PROCE55 je v souladu s těmito trendy. 


Kontaktujte nás