Vizualizace

Data z výroby PROCE55 zaznamenává v reálném čase. Mohou být vizualizovány na monitorech ve výrobě nebo údržbě jakož i počítačích a mobilních zařízeních. Jejich analýza umožňuje neustálé zlepšování výkonnosti byznys procesů.

Aplikace PROCE55 obsahují předkonfigurovaný "Dashboard", který v reálném čase zobrazuje stavy strojů (porucha, plánovaná odstávka apod.), aktivity údržby (oprava, prediktivní údržba apod.) a pracovníků (na jakém zařízení jakou aktivitu právě provádí pracovník). Tento dashboard lze modifikovat.

Z hlediska celkového pohledu na výrobu a údržbu zákazníci s výhodou využívají i další dashboardy, které jsou součástí PROCE55 Manufacturing. Na těchto dashboardech, je možné zobrazit jednak přehled klíčových parametrů (KPIs) strojů a zařízení, jakož i detailní informace k jednotlivým strojům a zařízením.


Kontaktujte nás