Real-time SAP integrace

V mnoha firmách je jako podnikový ERP (Enterprise resource planning) používaný systém SAP. Je to robustní, ale zároveň rigidní informační systém, který dokáže poměrně dobře pokrýt standardní procesy. Nedokáže ale dostatečně a zejména flexibilně podporovat specifické procesy a inovace typické pro výrobu. Systém SAP často z různých důvodů dostatečně nebo vůbec nepokrývá potřeby procesy údržby. V takovém případě je optimální použít řešení PROCE55 Maintenance, které překoná tato omezení, rozšíří funkčnost SAP bez nutnosti jeho změny a pokryje skutečné potřeby zákazníka.

Pokud má být integrace se systémem SAP plnohodnotná a zachována plná datová a procesní konzistence, musí probíhat on-line. To znamená, práce probíhá v reálném čase, data a transakce jsou synchronizovány okamžitě. Takto jsou se systémem SAP synchronizovány data a procesy aplikací PROCE55, což je unikátní výhoda v porovnání s jinými systémy.

Aplikace PROCE55 Maintenance pracuje přímo s SAP business objekty modulu SAP PM, resp. jinými moduly SAP. Tato skutečnost zajišťuje zachování datové a procesní konzistence.

Preferovaná komunikace se systémem SAP je pomocí nativního konektoru PROCE55 XML/RFC. To umožňuje online and offline obousměrnou výměnu dat mezi aplikacemi PROCE55 a systémem SAP a také transakční kontrolu v kontextu systému SAP pomocí BAPIs/RFMs. Jiné možnosti integrace se SAP jsou SAP-PI/NetWeaver/Web services nebo IDoc.


Scénáře integrace PROCE55 Maintenance se systémem SAP:
Architektura integrace PROCE55 Maintenance se SAP PM: