Online integrace PROCE55 & SAP

PROCE55 svými unikátními schopnostmi integrace rozšiřuje dosah SAP až do Shop floor procesů (výroba, údržba, logistika). Online propojuje byznys objekty SAP s reálnými procesními daty sbíranými ze strojů a prostředí.

SAP pro standardní procesy + PROCE55 pro inovativnost a agilitu

V mnoha firmách je jako podnikový ERP (Enterprise resource planning) používaný systém SAP. Je to robustní, ale zároveň rigidní informační systém, který dokáže poměrně dobře pokrýt standardní procesy. SAP ale nedokáže dostatečně a zejména flexibilně podporovat specifické procesy a inovace typické pro shop floor (výroba, údržba, logistika), které podniku poskytují konkurenční výhodu.

Systém SAP často z různých důvodů dostatečně nebo vůbec nepokrývá potřeby shop floor procesů. V takovém případě je optimální použít řešení PROCE55, které překoná tato omezení, rozšíří funkčnost SAP bez nutnosti jeho změny a pokryje skutečné potřeby zákazníka.

Online integrace SAP & PROCE55 na úrovni byznys objektů

Pokud má být integrace se systémem SAP plnohodnotná a zachována plná datová a procesní konzistence, musí probíhat online. To znamená, že práce probíhá v reálném čase (real time), data a transakce jsou synchronizovány okamžitě. Takto jsou se systémem SAP synchronizovány data a procesy aplikací PROCE55, což je unikátní výhoda v porovnání s jinými systémy.

Plná datová a procesní konzistence

Systém PROCE55 Maintenance pracuje přímo se SAP byznys objekty příslušných modulů systému SAP. Tato skutečnost zajišťuje zachování datové a procesní konzistence.

SAP konektor

Preferovaná komunikace se systémem SAP je pomocí nativního East-Gate konektoru PROCE55 XML/RFC. To umožňuje online a offline obousměrnou výměnu dat mezi aplikacemi PROCE55 a systémem SAP a také transakční kontrolu v kontextu systému SAP pomocí BAPI/RFM. Jiné možnosti integrace se SAP jsou SAP-PI/NetWeaver/Web services nebo IDoc.


Scénáře integrace PROCE55 Maintenance se systémem SAP:
Architektura integrace PROCE55 Maintenance se SAP PM:
Kontaktujte nás