Čím sa odlišujeme

AUTOMATIZÁCIA, INTEGRÁCIA A MOBILIZÁCIA REÁLNYCH END-TO-END PROCESOV

Prepájame biznis procesy s informačnými technológiami

PROCE55 je od počiatku vyvíjaný v reálnej praxi. V prostredí, kde je potrebné reagovať na rýchle zmeny a priebežne optimalizovať procesy. V prostredí vyžadujúcom rýchlu návratnosť investícií, jednoduchú obsluhu a spoľahlivosť.

Naše znalosti a skúsenosti z najvyspelejších trhov v oblasti automatizácie, v symbióze s vlastným automatizačným nástrojom svetovej triedy PROCE55, poskytujú zákazníkom kľúčové konkurenčné výhody, a to schopnosť:

  • veľmi flexibilne a efektívne automatizovať a integrovať reálne end-to-end procesy vrátane tých, ktoré balíkové softvérové aplikácie nepokrývajú;
  • zásadne zjednodušiť riadenie a obsluhu procesov pre iné softvérové aplikácie;
  • bezprecedentne pružne reagovať na dynamické zmeny v reálnych procesoch.

Všetko s výnimočne priaznivým pomerom cena/výkon.

PROCE55 je stabilná a overená technológia bežiaca dlhé roky bez výpadkov v najnáročnejšom prostredí.

Aplikácie PROCE55 pokrývajú kritické podnikové procesy najmä v oblasti výroby a logistiky, ale aj finančné, nákupné a predajné procesy v režime nepretržitej prevádzky (24/7).

Sú bezzlomovo integrované s rôznymi aplikáciami (vrátane ERP ako SAP, Oracle, Microsoft), systémami a technológiami (vrátane PLC – priemyselnými počítačmi používanými pre automatizáciu a riadenie strojov a zariadení).

Typické scenáre použitia PROCE55 zahŕňajú projekty automatizácie v rýchlo sa meniacom prostredí, ktoré vedú manažéri výroby a logistiky v pozícii vlastníkov procesov. Požadujú špecifické riešenie, ktoré posilní odlíšenie firmy od konkurencie, zmení a optimalizuje súčasné procesy a dosiahne lepšie využitie existujúcej IT infraštruktúry.

Aj preto je PROCE55 zmieňovaný analytickou spoločnosťou Gartner ako best-practice (report: Liberate Your Business Processes From Your ERP With BPM for Agility).


Kontaktujte nás