Mobilita

Mobilita v Priemysle 4.0

Mobilita je jednou z kľúčových hnacích síl, ktorá firmám umožňuje maximalizovať ich produktivitu.

Pokiaľ výrobný proces prebieha podľa optimálneho modelu, nevyžaduje sa zásah operátora a inteligentné výrobné linky pracujú v plne automatizovanom režime prevádzky. Ak však dôjde k nejakej výnimke, je nevyhnutný okamžitý zásah človeka (operátora) na mieste. Operátor potrebuje rozšírené kontextové informácie o súvisiacich fyzických objektoch, zapojených so výrobného procesu - ako je výrobná linka, jej komponenty, vybavenie, prístroje, roboty - aby bol schopný prijať optimálne rozhodnutia a urobiť nápravné opatrenia na vyriešenie výnimky.

Okrem spracovania výnimiek existujú ďalšie situácie a udalosti, kedy je potrebné čiastočné alebo úplné manuálne riadenie výrobného procesu a jeho častí. Typickými príkladmi sú činnosti údržby a riešenie konfliktov. Operátor potrebuje okamžité, úplné a kontextové informácie na mieste, kde má byť úloha vyriešená. Zvyčajne sa jedná o niekoľko informačných zdrojov. Niektoré požadované informácie sú k dispozícii priamo na výrobnej linke, ale hlavné informácie sú uložené v back-end systémoch prepojených s výrobnými linkami za účelom procesného riadenia. Back-end informačné systémy zabezpečujú vyššiu úroveň riadenia (napr. plánovanie a spracovanie výrobných zákaziek) a výrobná linka vykonáva úlohy reálneho procesu riadenia výroby na nižšej úrovni.

Hlavnou výzvou je, ako poskytnúť operátorom správne informácie na správnom mieste v správnom čase, aby mohli optimálne splniť svoju úlohu. Nazývame sa to inteligentná interakcia (SI - Smart Interaction). Na tento účel sú optimálne použiteľné všadeprítomné mobilné zariadenia, ktoré sú on-line integrované so back-end systémami. Tok informácií v reálnych výrobných procesoch je veľmi zložitý a mení sa veľmi dynamicky. Preto musia byť softvérové ​​aplikácie bežiace na mobilných zariadeniach flexibilné. Flexibilita musí pokrývať obidva aspekty – jednak flexibilitu z hľadiska užívateľskej prívetivosti a variabilného používateľského rozhrania a tiež flexibilitu v súvislosti s integráciou systémov a zariadení.

PROCE55 Mobile

PROCE55 Mobile umožňuje efektívne pracovať s aplikáciou kedykoľvek a kdekoľvek. Jednoduché a intuitívne používanie aplikácie na mobilných zariadeniach uľahčuje akceptáciu systému aj bežnými údržbármi.

PROCE55 Mobile rozširuje funkcionalitu riešenia PROCE55 aj na mobilné zariadenia (PDA, tablety, smartfóny, apod.).

Pre riadenie procesu v určitých fázach sa často musia používať rôzne zariadenia – mobilné terminály pre elementárne skladové operácie, smartfóny pre zadávanie hlásení a PC pre komplexnejšie operácie, ktoré vyžadujú väčšiu obrazovku - napr. plánovanie alebo manažment skladov.

PROCE55 umožňuje riadiť end-to-end proces prostredníctvom viacerých zariadení súčasne. Obrazovky a ovládanie je optimalizované pre použitie na týchto zariadeniach a podľa potrieb zákazníka.

Mobilné riešenie PROCE55 umožňuje mobilným aplikáciám kontrolovať procesy v back-end ERP typu SAP. Tieto aplikácie môžu pracovať aj v off-line režime, čiže bez pripojenia na internet alebo do ERP systému.

Aplikácia PROCE55 na mobilnom termináli môže využívať vlastnú databázu s možnosťou uloženia transakčných dát) pre režim prevádzky bez signálu. V tomto prípade môže proces nerušene pokračovať, dáta sú ukladané na mobilné zariadenie a následne po obnovení spojenia synchronizované s ERP systémami so zaistením dátovej konzistencie.

Všetky možnosti PROCE55 môžu byť použité pre integráciu so štandardnými i neštandardnými ERP. Riešenie PROCE55 Mobile umožňuje vykonávať firemné činnosti z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek. Bezdrôtový zber a prenos dát ponúka rozhodujúcu výhodu pre spracovanie end-to-end toku materiálu, výrobu, údržbu, dopravu, logistiku, distribúciu, výrobu, služby a iné.


Kontaktujte nás